سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

من کرم مرطوب کننده ای دارم که در مواد تشکیل دهنده اش نوشته از روغن نهنگ به کار برده شده آیا این کرم پاکه؟در نماز چطور؟

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال هر چند کرم نجس نیست ولى اگر جرم دارد و بر پوست دست باشد نماز با آن صحیح نیست و اگر اثر آن بر پوست نباشد، نماز خواندن با آن مانعى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : نجس نیست ولی برای نماز خواندن باید دست ها را بشویید، مگر اینکه روغن جذب بدن شده باشد  .

آیت الله وحید خراسانی : مراد حیوانی است که خون جهنده ندارد پاک است.

مردار انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مُرده باشد یا کشتن آن به دستورى که در شرع معیّن شده نباشد ، و ماهى چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد پاک است.

آیت الله سیستانی : پاک است و نماز با آن صحیح است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

آیا اگرموهای سر نجس شود و در آب کر فرو  بریم  آیا فشار دادن موها لازم است تا پاک شود؟

آیت الله خامنه ای : لازم نیست و همین که عین نجاست بر طرف شود، و با آب شسته شود، کفایت مى‌‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی :

آیت الله سیستانی : اگر عین نجاست برطرف شود نیازی بهفشار دادن موها نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر در اب کر فرو برده شود و داخل اب کر تکان داده شود که آب داخل موهای سر جا بجا شود فشار دادن موها لازم نیست موهای نجس پاک می شود.

آیت الله وحید خراسانی: بله لازم است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

توی قصابی بودم هنگام جابجایی گوشت های ذبح شده مقداری خون اصابت کرد بر پیرهنم ایا این خون ها پاک است ؟

آیت الله خامنه ای : اگر بعد از ذبح از حیوان به صورت طبیعى خون خارج شود، خونى که داخل بدن باقى مى‌ماند و بعد در حین حمل و نقل خارج می‌شود، پاک است.

آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه حیوان حلال گوشت را مطابق دستور شرع سر ببرند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید خونی که در بدنش باقی می ماند پاک است، مگر این که سر حیوان را در جای بلند قرار دهند و خون به بدن حیوان بر گردد و اگر به علّت نفس کشیدن، خون برگردد نیز احتیاط واجب، اجتناب است  .

آیت الله سیستانی : اگر گردن ذبیحه را شسته باشند خون پاک است

آیت الله وحید خراسانی: اگر حیوان حلال گوشت را به دستورى که در شرع معیّن شده بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید ، خونى که در بدنش مى ماند پاک است ، ولى اگر به علّت نفس کشیدن یا به واسطه این که سر حیوان در جاى بلند باشد ، خون به بدن حیوان برگردد ، آن خون نجس است.

آیت الله فاضل لنکرانی :‌ اگر درهنگام ذبح به مقدار متعارف خون حیوان خارج شود؛ خونی که در داخل بدن حیوان لای گوشت ها می ماند پاک است

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 1- اگه روی زمین ادرار ریخته شده باشه با اب کر یا شیر تطهیر کنیم اگر اب به همه جا برسه کفایت میکنه ؟ قبلش لازم عین نجاست را برطرف کنیم؟ و اب به همه جا رسید جمع کردنش لازمه ؟ اگر جمع کردنش لازمه آیا غساله اش نجسه؟

2- اگر زمین را با اب قلیل تطهیر کنیم و خروجی هم نداشته باشه یه بار ریختیم و غساله را جمع کردیم غساله نجس است بار دوم اب ریختیم آیا لازمه اب را جمع کنیم ؟ غساله دوم پاکه ؟

3- اگر زمین را با اب قلیل خواستیم تطهیر کنیم و خروجی داشت یه بار اب ریختیم بار دوم باید باید به تمام جاهای قبلی که آب رسیده برسه؟ 

آیت الله خامنه ای ج1) اگر با آب کر تطهیر مى‌شود و هم زمان با شستن، عین نجاست برطرف گردد، مانعى ندارد و باقیمانده محکوم به طهارت است.

ج2) لازم است هر دو غساله را جمع نمایید و غساله دوم نیز مانند غساله اول نجس مى‌باشد.
ج3) لازم است آب به تمام جاهاى نجس شده و غساله اول برسد.

آیت الله مکارم شیرازی :   1- پاک است و غساله آن هم پاک است و اگر فاضلاب ندارد غساله را باید جمع کرد.

2-هرگاه زمینى را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله یعنى آب باقیمانده در آن فرو رود پاک است، امّا ریگهاى زیر آن زمین نجس مى شود. همچنین اگر سراشیبى داشته باشد آب از آن بگذرد پاک مى گردد، امّا اگر غساله روى زمین بماند نجس است، مگر با وسیله اى آن را جمع کنند.

3-بعداز برطرف کردن عین نجاست یکبار آب به همه جا برسد کافی است.

 آیت الله وحید خراسانی : 1-ابتدا عین نجاست را برطرف کنید وبعد از آن آب کر یا جاری را در آن محل بریزید به نحوه ای که روی آن جاری شود و غساله آن نجس نیست و جمع کردن آن هم لازم نیست اگر چه بهتر است آب را قطع کنید و یک بار دیگر روی آن آب جاری نمایید 

2-و3-زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى که آب در آن فرو نمى رود ، اگر نجس شود با آب قلیل پاک مى گردد ، ولى باید به قدرى آب روى آن بریزند که جارى شود ، و چنانچه آبى که روى آن ریخته اند از سوراخى بیرون رود همه زمین پاک مى شود ، و اگر بیرون نرود جایى از زمین نجس که آبها در آن جمع مى شود نجس مى ماند و براى پاک شدن آن باید به وسیله چیز پاکى آب جمع شده را بر دارند ، و بهتر آن است که گودالى بکنند که آب در آن جمع شود ، بعد آب را بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پُر کنند.

آیت الله سیستانی: اگر با اب کر تطهیر کردید یک بار کافی است ولازم نیست غساله جمع اوری بشه و اگر با اب قلیل باشد و عین نجاست را اول برطرف کردید کافی است یک دفعه غساله را جمع اوری کنید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

وقتی که آب لوله کشی که کر هست شدت اش کم باشد طبقه دوم نمیاد و همون پایین هست.در این صورت تانک آب که کر نیست را باز میکنیم.حالا اگه آب این تانک به طبقه پایین رود و به آب لوله کشی بخورد کل آب ساختمان کر حساب میشود یا این که نه باید آب لوله کشی بالا آید؟

آیت الله خامنه ای : اگر حجم آن درازا و پهنا و گودى سه وجب و نیم یعنی تقریباً 384 لیتر باشد، حکم آب کر را دارد و اگر آب تانکر به منبع متصل باشد حکم آب کر نیز را دارد، در هر صورت اگر ثابت شود در ابتدا به مقدار کر بوده و شک شود که از کر بودن افتاده است یا خیر محکوم به کر بوده است اما اگر شک در رسیدن به مقدار کر باشد احکام آب کر بر آن بار نمی‌شود و در تطهیر با آن معامله آب قلیل شود.

آیت الله وحید خراسانی:اگر متّصل به مخزنى باشد که آب آن کمتر از کرّ نباشد حکم آب جارى را دارد.

 آیت الله فاضل لنکرانی: درصورتی که اب لوله کشی در اثر فشار کم به تانک اب نمی رسد  آگرمقدار آب تانک  کمتر از کر باشد؛ آبی که از تانک به پائین می ?ید آب قلیل حساب می شود و اب متصل به کر نمی باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سوال آب کر محسوب می شود   .

 آیت الله سیستانی : اگر اطمینان داشتید که آب لوله کشی به تانک نمی رسد آب کل ساختمان کر نمی باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر لباس رنگی نجس بشه و ما اونو به لباسشویی یا تشتی که متصل به کر باشه و بخاطر رنگ لباس دائما اب مضاف میشه وظیفه چیست تا کی لباس تو لباسشویی خصوصا یا تشت پاک میشه؟

آیت الله خامنه ای : اگر آب عرفاً مضاف نباشد، مانعى ندارد و در غیر اینصورت اگر عین نجاست را بر طرف نمایید و لباس نجس شده را زیر اب کر بگیرید، به نحوى که آب از لباس عبور کند، کفایت مى‌کند و بعد از بر طرف کردن و شستن عین نحاست مى‌توانید آن را داخل تشت و یا لباسشویى بیاندازید.

آیت الله وحید خراسانی : آب با رنگ لباس مضاف نمی شود ، آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند مثل آب هندوانه و گلاب ، یا با چیزى مخلوط باشد مثل آبى که به قدرى با گل یا مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر لباس رنگی نجس در زمانی که آب تشت متصل به کر باشد داخل آب تشت فرو ببرید  اب به تمام جای لباس برسد آن لباس پاک مى شود. اگرچه موقع فشار دادن، آب مضاف یا رنگین از آن بیرون آید.

آیت الله سیستانی : اگر اتصال باشد و امتزاج هم باشد پاک می شود

آیت الله مکارم شیرازی : اگر بعد از شستن و بر طرف کردن نجاست یکبار آب بکشید کافی است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

  آیا آب استنجاء مخرج غائط(‌آب قلیل یا کر) پاک است؟ 

آیت الله مکارم شیرازی : اگر با آب قلیل پاک چیزی را که نجس شده بشویند پاک می شود اما آبی که از آن جدا می شود و آن را «غساله» گویند، نجس است; مگر در آبی که با آن مخرج بول و مدفوع را می شویند که با پنج شرط پاک است:

1: یکی از اوصاف سه گانه نجس را به خود نگرفته باشد.

2: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.

3:نجاست دیگری مانند خون یا بول همراه آن نباشد.

4:بنابر احتیاط واجب ذرات مدفوع در آب پیدا نباشد.

5: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد، ولی پاک بودن این آب به آن معنی است که اگر به بدن و لباس ترشح کند لازم نیست آن را آب بکشند، اما سایر استفاده های آب پاک را از آن نمی توان کرد.

2-با آب کر پاک است

آیت الله وحید خرسانی: 1- آب قلیلى که براى بر طرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است ، و بنابر احتیاط واجب از آب قلیلى که بعد از بر طرف شدن عین نجاست براى آب کشیدن چیز نجس روى آن مى ریزند و از آن جدا مى شود ، اجتناب کنند.

 

آبى که با آن مخرج بول و غائط را مى شویند با پنج شرط چیز پاکى را که با آن ملاقات کند نجس نمى کند:

(اوّل) آن که بو یا رنگ یا مزه اش به واسطه نجاست تغییر نکرده باشد.

(دوم) نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد.

(سوم) نجاست دیگرى مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.

(چهارم) بنابر احتیاط ذرّه هاى غائط در آن آب پیدا نباشد.

(پنجم) بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

اگر چیز نجس را زیر شیرى که متّصل به کرّ است بشویند ، آبى که از آن چیز مى ریزد اگر متّصل به مخزنى باشد که آب آن کمتر از کرّ نباشد ، چنانچه بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده باشد پاک است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد1 و نداند خونی  که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می باشد، پاک است و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله? بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است2، یا معلوم نباشد که می گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس می باشد.

1- آیت الله سیستانی: و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید آن خون پاک است، زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود، اگر چه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحبّ آن است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.

2- آیت الله گلپایگانی، صافی: آن خون نجس می باشد، واگر بداند که آن خون را از انسان مکیده و شک کند که جزء بدن پشه شده یا نه، احتیاط اجتناب از آن است.  

آیت الله سبحانی: نجس می باشد.

*****

آیت الله مکارم: مسأله- هرگاه خونی از پشه بیرون آید و نداند خونی است که تازه از او مکیده یا از خود پشه است پاک، ولی اگر بداند هنوز خون جزء بدن پشه نشده نجس می باشد.

آیت الله مظاهری: مسأله – اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد خونی که از پشه بیرون می آید پاک است

 

 

 


      

سوال : برای پاک کردن کف زمین به وسیله آب قلیل این روشی که عرض میکنم صحیح است :

اگر به آب جاری یا کُر (شیر و شلنگ) دسترسی نداشتید، می‌توانید بعد از برطرف کردن عین نجاست، با آب قلیل (مثل آب آفتابه) یک بار محل نجس را شسته و آب باقی مانده را به طور کامل با دستمالی جمع کنید و در لگنی بریزید و بعد یک بار دیگر آب بریزید و دوباره با دستمال پاک و دست پاک آب باقی مانده را جمع کنید. آن‌جا پاک می‌شود. ولی توجه داشته باشید که آب داخل لگن نجس است.

یا اینکه حتما باید بر طبق این روش عمل کرد

با آب قلیل و چنانچه غساله خارج نشود، جایی که آب در آنجا جمع می‏شود نجس است و برای تطهیر باید گودالی بکنند تا غساله در گودال جمع شود و بعد از خارج کردن آب از گودال آن را با خاک پاک یا سایر مصالح پر کنند.

آیت الله خامنه ای  : روش مذکور صحیح مى‌باشد.

آیت الله وحید خراسانی : زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى که آب در آن فرو نمى‌رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک مى‌گردد، ولى باید به قدرى آب روى‌آن بریزند که جارى شود، و چنانچه آبى که روى آن ریخته‌اند از سوراخى بیرون رود هم? زمین پاک مى‌شود، و اگر بیرون نرود جایى از زمین نجس که آبها در آن جمع مى‌شود نجس مى‌ماند و براى پاک شدن آن باید به وسیل? چیز پاکى آب جمع شده را بردارند، و بهتر آن است که گودالى بکنند که آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پر کنند.

آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه زمینى را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله یعنى آب باقیمانده در آن فرو رود پاک است، امّا ریگهاى زیر آن زمین نجس مى شود. همچنین اگر سراشیبى داشته باشد آب از آن بگذرد پاک مى گردد، امّا اگر غساله روى زمین بماند نجس است، مگر با وسیله اى آن را جمع کنند.