سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

گوشتهای وارداتی چطور که مثلا مدتی از لهستان وارد می کردن

آیت الله خامنه ای : بطور کلى گوشتهاى وارداتى از کشورهاى غیراسلامى محکوم به حرمت هستند مگر آنکه تذکیه شرعى آن احراز شود بله اگر وارد کننده آن مسلمان باشد و احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان تذکیه (ذبح شرعى) آن را احراز کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده و بنابر احتیاط وارد کننده به عنوان ذوالید در آن تصرفى که مشروط به تذکیه است انجام داده باشد، حکم به حلال بودن آن مى‌شود و توجه داشته باشید ذبح غیر مسلمان حلال نیست هر چند سایر شرایط تذکیه شرعى را مراعات کرده باشد.

آیت الله مکارم شیرازی : در صورتیکه ذبح اسلامی شده باشد اشکالی ندارد.

آیت الله فاضل  لنکرانی :‌ گوشتهایى که  توسط دولت جمهوری اسلامی  وارد مى شود  با نظارت و دخالت مسلمان که دولت  در لهستان و یا کشور های دیگر می فرستد  حیوان ذبح مى شود،  گوشت های وارداتی اشکالى ندارد.

آیت الله سیستانی : اگر مسلمان وارد مى کند واحتمال مى دهید که او تذکیه را احراز کرده حلال است

آیت الله وحید خراسانی : گوشتی که در ممالک غیر اسلامی است یا از ممالک غیر اسلامی به ممالک اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود ـ در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است ـ هر چند که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن باطل است و خوردن آن حرام است.

و گوشتی که از بازار مسلمین گرفته شده خوردن آن حلال است و همچنین اگر در دست مسلمانی باشد که معامله مذکی کند مگر این که آن مسلمان از کافر گرفته و تحقیق نکرده باشد که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه که در این صورت خرید و فروش آن باطل است و خوردن آن حرام است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

الان که با دستگاه ذبح می کنند آیا صدای ضبط شده بسم الله روی دستگاه قابل قبوله؟

آیت الله خامنه ای : براى آن دسته از مرغها که بعد از گفتن «بسم الله» با هم ذبح مى‌شوند گفتن یک «بسم الله» کفایت مى‌کند و براى دسته بعدى که فرصت گفتن «بسم الله» مى‌باشد باید «بسم الله» تکرار شود.

آیت الله مکارم شیرازی :باید خود شخص ذابح بسم الله بگوید.

آیت الله فاضل  لنکرانی :‌ صدای ضبط برای گفتن بسم الله کفایت نمی کند باید کسی که دستگاه ذبح را روشن می کند بسم الله بگوید و ـدر صورتى که تدریجاً سر بریده شود، لازم است براى هریک بسم الله گفته شود و اگر دفعتاً انجام گیرد، یک مرتبه کافى است.

آیت الله سیستانی : کافى نیست وباید کسى که دستگاه را روشن مى کند مرتب نام خدا را ببرد

آیت الله وحید : خیر 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

اگه سهوا سر حیوانی رو که می خوای ببری فراموش کنی بسم الله بگی یا مثلا رو به قبله نگه داری حکم اون گوشت چه می شه؟

آیت الله خامنه ای : اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : سر بریدن حیوان پنج شرط دارد:

1ـ ذبح کننده بنابر احتیاط واجب باید مسلمان باشد، ناصبى ها یعنى کسانى که با اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله) دشمنى دارند در حکم کفّارند.
2ـ باید سر حیوان را با جسم تیزى که از آهن، یا فلز دیگر باشد ببرند، ولى اگر احتیاج به ذبح باشد و آهن یا فلز دیگر پیدا نشود، یا اگر سر حیوان را نبرند مى میرد و دسترسى به آهن یا فلز دیگر نیست، با هر چیز تیزى که رگها را بتواند جدا کند (مانند شیشه و سنگ و چوب تیز) مى شود آن را ذبح کرد.
3ـ در موقع سر بریدن باید جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و اگر عمداً رو به قبله نکنند حیوان حرام مى شود، ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن مسأله یا اشتباه کردن قبله، حیوان را به سمتى غیر از قبله سر ببرند حرام نیست.
4ـ هنگام سر بریدن باید نام خدا را ببرد همین قدر که بگوید «بسم اللّه» یا «سُبْحانَ اللّهِ» یا بگوید «لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ» کافى است و به زبان فارسى یا هر زبان دیگر نیز جایز است، ولى اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد کافى نیست و در صورتى که از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشکال ندارد؛ امّا اگر بر اثر ندانستن مسأله باشد، موجب حرمت گوشت حیوان خواهد شد.
5ـ باید حیوان بعد از سر بریدن حرکتى کند اگر چه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پاى خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده و احتیاط واجب آن است که خون به مقدار کافى از آن بیرون بریزد.


آیت الله فاضل  لنکرانی :‌  اگر دروقت ذبح  گفتن بسم الله فراموش شود درصورتی که ذابح مسلمان باشد و یا  سهو ا رو به قبله نباشد یا جهت قبله را اشتباه کند اشکال ندارد و خوردن گوشت آن حیوان حلال است.

آیت الله سیستانی : حلال است

آبت الله وحید خراسانی: اگر قبله را فراموش کند یا مساله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قله کند و ناچار از تذکیه آن باشد اشکال ندارد و اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکالی ندارد

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/