سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

کسى که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد، تکلیف روزه او چه مىشود؟

همه (به جز آیات عظام  تبریزى و سیستانى): اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزهاش باطل است ولى قبل از آنکه به حد ترخّص برسد، نمىتواند روزه را بخورد.(1)
آیت الله تبریزى: اگر از سر شب تصمیم بر سفر داشته و پیش از ظهر مسافرت کند، روزهاش باطل است ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمىتواند روزه را بخورد و اگر پیش از ظهر تصمیم بر مسافرت گرفته، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیرد.(2)

آیت الله سیستانى: اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب باید روزهاش را افطار کند ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمىتواند روزه را بخورد.(3)
پى نوشت

(1) توضیح المسائل مراجع، م 1721 وحید، توضیح المسائل، م 1729 دفتر: خامنهاى.

(2) تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.

(3) سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.
http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

کسى که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد، تکلیف روزه او چه مىشود؟

همه (به جز آیات عظام  تبریزى و سیستانى): اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزهاش باطل است ولى قبل از آنکه به حد ترخّص برسد، نمىتواند روزه را بخورد.(1)
آیت الله تبریزى: اگر از سر شب تصمیم بر سفر داشته و پیش از ظهر مسافرت کند، روزهاش باطل است ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمىتواند روزه را بخورد و اگر پیش از ظهر تصمیم بر مسافرت گرفته، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیرد.(2)

آیت الله سیستانى: اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب باید روزهاش را افطار کند ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمىتواند روزه را بخورد.(3)
پى نوشت

(1) توضیح المسائل مراجع، م 1721 وحید، توضیح المسائل، م 1729 دفتر: خامنهاى.

(2) تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.

(3) سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.
http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر پیش از ظهر اعلام کردند که امروز اول ماه رمضان است؛ تکلیف روزه آن روز چه مىشود؟

همه (به جز تبریزى و وحید): اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، باید نیت کند و روزهاش صحیح است و اگر یکى از آنها را مرتکب شده، روزه او باطل است ولى (به احترام ماه رمضان) باید تا اذان مغرب از کارى که روزه را باطل مىکند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.(1)

تبریزى و وحید: اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، باید نیت کند و روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب بعد از ماه رمضان قضا نماید و اگر یکى از آنها را مرتکب شده، روزهاش باطل است ولى (به احترام ماه رمضان) باید تا اذان مغرب از کارى که روزه را باطل مىکند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.(2)

پىنوشت

(1) توضیح المسائل مراجع، م 1561.

(2) تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 1561 وحید، توضیح المسائل، م 1569.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

بر چند دسته روزه واجب نیست:

1.
پیرمرد و پیرزنى که گرفتن روزه براى آنان مشقّت دارد

2. زن باردارى که گرفتن روزه براى حمل یا خودش ضرر دارد

3. زن شیر دهى که گرفتن روزه، براى بچه یا خودش ضرر دارد

4. بیمارى که گرفتن روزه براى او ضرر دارد

5. کسى که بیمارى دارد که زیاد تشنه مىشود و نمىتواند تشنگى را تحمل کند

6. کسى که به سن بلوغ نرسیده است

7. زنى که خون حیض و نفاس مىبیند

8. کسى که به مسافرت مىرود و در جایى قصد اقامت ده روز نمىکند

9. کسى که به جهت ضعف بنیه، گرفتن روزه براى او مشقّت فراوان دارد و غیرقابل تحمل است

10. کسى که بى هوش است و یا در کما به سر مىبرد

11. دیوانگان.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر کسى در شب ماه رمضان، جُنُب شود و تا نزدیک اذان صبح، غسل را به تأخیر اندازد و سپس تیمم کند، آیا روزه او صحیح است؟

همه مراجع (به جز آیت الله صافى و آیت الله وحید): در این فرض (هر چند تأخیر غسل، گناه است) ولى چنانچه قبل از اذان صبح تیمم کند، روزه او صحیح است (1)

آیت الله صافى و آیت الله وحید: در این فرض (هر چند تأخیر غسل، گناه است) بنابر احتیاط واجب تیمم کند و روزه بگیرد و قضاى آن را نیز به جا آورد.(2)

(1) توضیح المسائل مراجع، م 1621 آیت الله مکارم، توضیحالمسائل، م 1371 آیت الله نورى، توضیحالمسائل، م 1618.

(2) آیت الله وحید، توضیحالمسائل، م 1629 و آیت الله صافى، توضیح المسائل مراجع، م 1621.

مسأله  رساله ایت الله وحید 1629 ـ کسى که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، بنابر احتیاط واجب تیمّم کند و روزه بگیرد و قضاى آن را هم به جا آورد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 

سوال : من 60 تا روزه عمدی نگرفتم یعنی حالا باید 3600 تا گرسنه رو سیر کنم.میشه مبلغی رو که باید بدم یا مواد غذایی رو که باید بخرم رو بگید و اینکه به چه کسی باید بدم.کفاره ی دیگه ای هم هست به جز گرفتن همون 60تا روزه یا نه؟

با فرض باطل کردن عمدی شصت روز روزه ، مطلب ابتدایی اینکه باید قضای این شصت روز روزه را بجا بیاورید و به عنوان کفاره باید یکی از این دو کار را انجام بدهید :

یا باید برای هر افطار عمدی شصت روز روزه بگیرید ( که باید حداقل سی و یک روز آن پشت سر هم باشد ) و یا شصت فقیر را سیر کنید که می توانید به جای آن به هر کدام از آنان یک مد ( هفتصد و پنجاه گرم ) طعام ( غذای اصلی ؛ مانند : گندم ، آرد ، نان ، برنج و... ) به آنان بدهید .

توجه بفرمایید:

1-  که کمک نقدی به فقرا ، کفاره محسوب نمی شود و باید آن مبلغ بابت تهیه طعام مصرف شود .اگر بخواهید پول یکی از اینها را بدهید، اولاً باید به نرخ روز   حساب کنید و ثانیا به شخص فقیر بگویید که این پول را طعام بگیرد و اطمینان داشته باشید این کار را میکند.

2- اگر می خواهید پول کفاره را پرداخت نمایید، یا باید به خود فقیر بدهید و او را وکیل کنید تا با آن پول نان یا گندم و ... خریداری نماید، یا به دفاتر مراجع یا کسانی که اطمینان دارید بدهید و قید کنید که این کفاره است، تا آنها در همین راه مصرف نمایند.

3- در صورتی که قصد سیر کردن سه هزار و ششصد فقیر را دارید ، می توانید ، انجام آن را به دفتر مرجع تقلیدتان بسپارید و هزینه سیر کردن فقرا را به آنا بسپارید

4- وجوب کفاره برای باطل کردن روزه به دلیل بزرگ بودن این گناه می باشد که علاوه بر توبه ، باید کفاره نیز بپردازید

5- اگر قضای روزه را تا رمضان سال بعدش انجام نداده اید، یک مد طعام (750 گرم گندم یا ...) به عنوان کفاره تاخیر به فقیر پرداخت نمایید. دادن کفاره تاخیر یکبار برای همیشه است؛ یعنی در سالهای بعد اگر قضا را به تأخیر بیندازد، کفاره تأخیر تکرار نمی شود.

6- ضمنا کفاره واجب است ولی فوری نیست. لذا هر موقع توانستید می توانید مطابق با ارزش همان زمان پرداخت کنید.

7- برای گرفتن قضای روزه ها به تدریج عمل کنید؛ به گونه ای که تحمل آن برای شما سخت نباشد، و به سلامتتان هم ضرری نرسد. مثلا هفته ای یک روز؛ و یا در روزهایی که روزه در آن مستحب است، قضای روزه هایتان را آرام آرام بجا آورید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : تکلیف نماز و روزه ،قضا و کفاره ی روزه ی فردی که جاهل به موضوع می باشد ،چیست؟

آیت...بهجت(ره): اگر جاهل به حکم باشد ،چنانچه جاهل قاصر باشد قضای نماز و روزه ،لازم است ولی اگر جاهل مقّر باشد ،در روزه علاوه از قضا ،کفاره نیز لازم است و نوشته شده جاهل به موضوع است و جاهل به موضوع فقط قضا دارد ،(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی: در موارد جهل به موضوع کفاره ی روزه واجب نیست و نسبت به قضای روزه اگر امر مزبور موجب بطلان روزه باشد جهل به موضوع در بر داشتن تکلیف به قضا اثری ندارد هر چند شخص در ارتکاب عمل در حال روزه معذور باشد و همینطور است حکم در نماز ،بلی در بعضی از موارد ارتکاب عمل از روی جهل موجب بطلان روزه نمی شود مثل اینکه آب دهان را در حال روزه فرو ببرد به خیال اینکه خون در آن نیست بعد معلوم شود که خون در آن بوده است .یا اینکه بدنش در نماز ستر لازم را نداشت و شخص نسبت به آن جاهل بود.والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای : سؤال : تکلیف نماز و روزه قضا و کفاره ی روزه ی فردی که جاهل به موضوع می باشد چیست ؟ مثلاً کسیکه می داند یا آب نجس غسل باطل است ولی نمی دانسته که آب نجس است و با آن غسل کرده و چند روز نماز خوانده و روزه گرفته است

پاسخ : در فرض سؤال (مثال مذکور )نمازهایی که با غسل باطل خوانده باید قضا نماید ولی روزه های او صحیح است (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...سیستانی:  موارد آن فرق میکند گاهی موجب بطلان عمل است مثل وضو گرفتن با آب نجس و گاهی هم موجب بطلان نیست و همچنین نسبت به روزه . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...صافی گلپایگانی: موارد مختلفند و بنحو کلی نمیتوان گفت چون موضوعات متفاوتند و جهل ممکن تقصیری ،یا قصوری باشد. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سوال :دخترانی که در کودکی بر اساس نادانی توسط پسران اغفال می شوند و با همدیگر جماع می کنند اگر نمی دانستند که این عمل موجب غسل جنابت بوده است و بدون غسل نماز و روزه شان را انجام می دادند ،تکلیف نماز و روزه ی چند ساله شان چیست ؟   

 امام خمینی(ره): نماز و روزه ای که بعد از تکلیف در حال جنابت انجام داده ،باید قضا کند اما اگر جنابت را نمی دانسته ،روزه ها قضا ندارد ولی نمازها را باید قضا کند .(استفتائات ،ج1،دفتر انتشارات اسلامی /1380،ص313،س31)

آیت...بهجت(ره): باید قضا شود و ائلین غسل واجبی که انجام داده اند مثل غسل حیض کفایت از غسل جنابت می کند و اگر جاهل مقصّر ملتفت به سؤال نبوده اند روزه ها کفاره افطار عمدی ندارد و قضای اصل روزه ها موافق احتیاط است و همچنین پرداخت کفاره تأخیر . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی: در فرضی که جماع محقق شده باشد  نماز هایی را که بدون غسل خوانده باید قضا کندو روزه هایی را که بدون غسل گرفته بنابر احتیاط قضا نماید .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای : نمازهائی که در حال جنابت خوانده اند باید قضا نمایند ولی روزه هایی که در حال جنابت بدون علم به اصل جنابت گرفته اند صحیح و مجزی است . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت خویی(ره): اگر از روی ندانستن مساله غسل نکرده قضای روزه واجب است اما کفاره ندارد (استفتائات احیاء آثار الامام الخویی ،ص361)

آیت...سیستانی:  اگر نمی دانسته که بقای بر جنابت روزه را باطل می کند یا اصلاً به این معانی توجه نداشته روزه ها صحیح است و قضا و کفاره ندارد .(فقه برای غرب نشینان ،دفتر آیت...سیستانی ،ص107،م113)

آیت...شبیری زنجانی: روزه ی ماه رمضان  آنها صحیح است ولی نمازها و روزه های قضایی را که بجا آورده اند باید دوباره بجا آورند .والله العالم(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...صافی گلپایگانی: اگر واقعاً به حکم مسأله جاهل بوده و در تحقیق و سؤال کوتاهی نکرده روزه ها قضا ندارد ولی نماز هایی را که بدون غسل خوانده قضا کند .(پاسخ کوتاه به 300پرسش از احکام ،بهمن /1382،ص49،س138)

آیت ...فاضل لنکرانی: نمازهای آنها باطل است و باید قضا شود ولی روزه های آنها صحیح است . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره): اگر به اصل جنابت جهل داشته روزه ها صحیح است (مجمع المسائل ،ج1،دار القرآن الکریم ،ص268،س26)

آیت...نوری همدانی :  نمازهایی را که با حالت جنابت خوانده ،قضا کند اما روزه ها صحیح است .(استفتائات ،ج2،مهدی موعود ،ص26،و27،س69،ص77،س254) 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 

اگر شخصی با اعتقاد به اینکه هنوز اذان صبح را نگفته اند، مشغول سحری شود. سپس متوجه گردد که وقت اذان صبح گذشته است؛ حکم روزه او چیست

سوال : 1- اگه فکر کنیم ( بدون تحقیق ) اذان صبح نشده و سحری بخوریم ولی بعدا معلوم بشه اذان شده کفاره هم لازمه یا فقط روزه بطال شده البته عمدی نبوده فکر می کردیم اذان نشده؟

2- برای سحر شبکه های تلوزیون قطع بود ومن از روی ساعت 1دقیقه به اذان اب خوردم وبعد از کمی صدای اذان را شنیدم شک دارم نمی دونم اذان بوده یانه روزه ی امروزم صحیحه؟

آیت الله خامنه ای :  1- اگر در سحر ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد و کفاره ندارد. 

2- اگر یقین به دخول وقت نداشتید، روزه صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی : 1- خیر، کفاره ندارد و فقط باید قضای آن را به جا بیاورید.

آیت الله وحید خراسانی :1- اگر روزه بودید و فکر کردید وقت افطار شده و افطار کردید و بعد متوجه شدید که وقت افطار نبوده روزه ای که گرفتید صحیح نیست ولی چنانچه روزه واجب بوده گناهی نکرده اید و کفاره ای بر عهده شما نیست ولی دوباره باید آن را بجا آورید

2- فعلا روزه شما محکوم به صحت است ولی اگر بعدا معلوم شود که صبح بوده و شما آب خورده اید روزه شما باطل است.

   تبصره. فرد یاد شده با وجود اینکه روزه اش باطل شده، حق ندارد افطار کند؛ بلکه باید تا شب از مفطرات امساک نماید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 


      

کفاره ی روزه ی زن و فرزند در افطار عمدی و غیر عمدی بر عهده ی چه کسی است؟

امام خمینی (قدس سره)؛ کفاره ی آن ها بر عهده ی خودشان است.

حضرت آیةالله خامنه ای؛ به طور کلّی کفّارات جزو نفقه محسوب نمی باشد و بر عهده ی خود شخص است

حضرت آیةالله بهجت؛ بر عهده ی خود آن زن یا فرزند است.

حضرت آیةالله سیستانی؛ برخودشان است.

حضرت آیةالله شبیری زنجانی؛ کفاره ی روزه ی زن بر عهده ی خود اوست مگر در موارد خاصی. جهت اطلاع به مسأله ی 1687 توضیح المسائل مراجعه فرمایید.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ بر عهده ی زن و فرزند است.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی؛ بر عهده ی خود زن می باشد.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ بر عهده ی خود آن هاست و هر زمان توانایی داشته باشند می پردازند.

حضرت آیةالله نوری همدانی؛ کفّاره ی آنان به عهده ی خودشان می باشد، مگر در موارد خاصی نسبت به زن، که برای اطلاع به مسأله­ی 1675 توضیح المسائل مراجعه نمایید.

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com /


      
<   <<   6   7   8      >