دیة‌ سقط ولدالزنا چه مقدار است و به چه کسی باید پرداخت شود؟

آیت‌الله تبریزی ؛ دیة سقط ولدالزنا با دیة‌ حلال زاده تفاوتی ندارد و باید آن را به حاکم شرع بپردازند.
آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)؛ در مقدار دیة‌ سقط جنین ولدالزنا تردید وجود دارد و احوط این است که (با حاکم شرع) مصالحه شود.
آیات عظام خویی(ره) و وحید خراسانی(مدظله العالی)؛ دیة سقط ولدالزنا چند صورت دارد:
1. قبل از دمیدن روح؛ نطفه باشد 16 درهم، علقه باشد 32 درهم، مضغه باشد 48 درهم، عظام باشد 64 درهم، بعد از روئیدن گوشت بر استخوان 80 درهم است. 
2. بعد از دمیدن روح؛ دختر باشد 400 درهم و پسر باشد 800 درهم است.
باید آن را به حاکم شرع بپردازد.
آیت‌الله سیستانی(مدظله العالی)؛ فرقی ندارد.
آیت‌الله صافی گلپایگانی(مدظله العالی)؛ دیه ولدالزنا اگر بچه سقط شده باشد، هشتاد درهم است و این در صورتی است که هنوز روح در آن دمیده نشده باشد، ولی اگر روح دمیده شده بوده؛ اگر پسر باشد هشتصد درهم و اگر دختر باشد چهارصد درهم است و باید به مجتهد جامع الشرائط داده شود تا به مصرف مقرر برساند. والله العالم.
آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)؛ بنابر مشهور فقها، دیة سقط جنین ولدالزنا به مقدار دیة حلال زاده است؛ ولی احوط آن است که با حاکم شرع مصالحه کنند و دیة آن حکم ترکة شخص بدون وارث را دارد که وارث آن امام(ع) است.
آیت‌الله گلپایگانی(ره)؛ دیة‌ سقط جنین ولدالزنا بنابر احتیاط لازم به مقدار دیة حلال زاده است. باید به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود، لکن احوط در دیة ولدالزنا مصالحة با حاکم شرع است.
آیت‌الله مکارم شیرازی(مدظله العالی)؛ دیة سقط جنین ولدالزنا بنابر احتیاط واجب، دیة بچة حلال زاده است. دیه را باید به حاکم شرع داد تا در مصالح مسلمین صرف کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/