سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

پارسال می خواستیم بریم کربلا ولی به علتی توفیق پیدا نکردیم پول ما را نگه داشتند تا سال خمسی مون رسید و بعد سال خمسی پرداخت کردن آیا به این پول خمس تعلق می گیرد

آیت الله خامنه ای : چناچه مبلغ مذکور از درآمد کسب‌تان باشد و تا سر سال خمسى باقى مانده،‌ مشمول خمس مى‌گردد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال متعلق خمس است

آیت الله فاضل لنکرانی : بلی به پولی که برای زیارت کربلا داده اید و بعد از گذشت سال خمس پول را به شما پس داده؛ خمس تعلق می گیرد

آیت الله سیستانی : خمس دارد

آیت الله مکارم شیرازی : اگر تا سال خمسی سال بعد باقی بماند خمس دارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/






      

آیت الله خامنه ای :  بطور کلی قرض‌دهنده اگر مال قرضی را از درآمد سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است در صورتی که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد واجب است که هنگام رسیدن سال خمسی‏ اش خمس آن را بپردازد و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد فعلا پرداخت خمس آن واجب نیست لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.

 






      

مالی که به عنوان وسیله مورد نیاز خریداری شود، لکن در همان سال یا سال دیگر از مؤونه بودن خارج شود، آیا خمس دارد؟

آیت الله خامنه ای : اگر در سال بعد از مؤونه خارج شود، خمس ندارد.

آیت الله وحید خرسانی : اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه اى براى منزل بخرد ، هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/






      

با توجه به گرانی های به وجود امده باید خمس مصرفی ها منزل را به نرخ روز حساب کنیم یا به نرخ خرید ؟ ایا برای وسائل سرمایه هم باید به نرخ روز حساب میشود یا نرخ خرید؟ 

آیت الله خامنه ای : مواد مصرفی را به نرخ روز و سرمایه ثابت ـ غیر از مال‌التجاره ـ را به نرخ خرید محاسبه کنید.

آیت الله وحید خرسانی: چنانچه از درآمد بین سال تهیه کرده اید خمس به خود آن به قیمت فعلی تعلق گرفته است.

ایت الله مکارم شیرازی:‌ خمس را باید بر اساس نرخ روز محاسبه و پرداخت نمود.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 






      

آیا به رهن خونه خمس تعلق می گیرد ؟

آیت الله خامنه ای اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده موجر که آن مال را به عنوان قرض مى‏گیرد، واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ پول رهن منزل تا زمانى که در رهن است خمس ندارد، ولى هر گاه از رهن آزاد شود و دیگر براى آن جهت مورد نیاز نباشد، و تا پایان سال خمسى هزینه نگردد خمس به آن تعلق مى گیرد.

آیت الله وحید خراسانی : اگر از درآمد بین سال مبلغی را بابت پول پیش منزل مورد نیاز در همان سال بدهد متعل خمس نیست.

 






      

دربانک سپرده گذاری کردم یه ساله ?؛ سود پول را تا یه سال پرداخت نمی کنند  حالا بعد از اینکه سود را پرداخت کردند ما باید خمس کل سود را پرداخت کنیم ؟

سود پول را برای یک سال سپرده گذاری یک جا در پایان سال میدهند .یعنی به ازای روزهایی که در بانک هست این سود داده میشود

آیت الله خامنه ای : سود مذکور جزو درآمد سال امکان وصول است که اگر تا سر سال خمسی صرف در مؤونه شود خمس ندارد و الا اگر باقی بماند و در مؤونه مصرف نشود، سر سال خمسی متعلق خمس است.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ در مورد پس انداز، چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد باید خمس آن پرداخت گردد، ولى در صورتى که براى پرداخت خمس در زحمت باشید، مجاز هستید خمس آن را به ذمّه بگیرید و هر زمان توانستید بپردازید.

آیت الله سیستانی : اگر سود بر اساس معامله شرعی باشد وسال بران گذشته باشد خمس دارد

آیت الله وحید خرسانی:‌ به نظر معظم له چنانچه سپرده گذاری دراین بانک ها به شرط فایده و سود باشد ربا و حرام است و اگر شرط سود نشود و خود را طلب کار سود ندانید - اگرچه بانک به شما سود بدهد - گذاشتن پول نزد بانک جایز است. و اگر به شما سود دادند بنابراحتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهید و بقیه سود ازمنافع آن سال است که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازید. و اصل پول هم بعد از گذشتن سال متعلق خمس است . بانک خصوصی با دولتی در احکام ذکر شده فرقی نمی کند.

در فرض سوال با بانک شرطِ سود نشود یعنی شما بانک را ملزم به پرداخت سود نکنید و اگر بانک خود را ملتزم به پرداخت سود کرد شما کاری به این التزام نداشته باشید و خود را هم طلبکار سود از بانک ندانید به این معنا که اگر احیانا اشتباه شد و به شما سودی ندادند اعتراض نکنید و خود را ذی حق نسبت به سود ندانید.

اگرچه علم داشته باشید به شما سود می دهند این علم سود را ربا نمی کند آنچه این سود را ربا می کند یکی از دو امر است:  1) شرط (الزام شما و التزام بانک به پرداخت سود) 2) طلبکاری شما نسبت به این سود با رعایت این شرایط که گفته شد اگر سودی به شما دادند اشکالی ندارد ولی بنابراحتیاط واجب یک پنجم آن را به قصد ما فی الذمه به سید فقیر بدهید و مابقی سود درآمد سال شماست که اگر این مابقی در مؤونه همان سال (مخارج متعارف زندگی) صرف نشود یک پنجم آن را به قصد خمس باید بدهید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/






      

پولی که دختر مجرد از درآمد خود برای جهیزیه پس انداز میکند بعد ار گذشت یک سال باید خمس بدهد ؟

آیت الله خامنه ای : اگر مکلف درآمد شخصى هر چند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسى تعیین نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا در صورتى که چیزى از درآمد تا پایان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولین درآمد است.

آیت الله مکارم شیرازی : در مورد پس انداز، چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد باید خمس آن پرداخت گردد، ولى در صورتى که براى پرداخت خمس در زحمت باشید، مجاز هستید خمس آن را به ذمّه بگیرید و هر زمان توانستید بپردازید.

آیت الله وحید خراسانی : اگر خرید جهیزیه به عهده خود اوست و راهی برای تهیه جهیزیه جز پس انداز ندارد متعلق خمس نیست.

آیت الله سیستانی : آنچه یکسال از تاریخ دریافت آن بگذرد و مصرف نشود خمس دارد

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/






      

اگر مثلا امروز سال خمسی من باشه، 200 هزار بدهکاری داشته باشم از مازاد 200 هزار تومان را کنار بگذارم برای بدهی و تصرفی بهش نکنم ، آیا این 200 تومان خمس بهش تعلق می گیرد یا چون بابت بدهی کنار گذاشتم خمس نداره؟

 

آیت الله خامنه ای بدهی اعم از اینکه بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه یا وام، اگر به خاطر تأمین مخارج سالانه زندگی همان سال درآمد باشد اگر شخص قصد پرداخت آن را داشته باشد، از درآمد سال کسر می‏ شود ولی اگر برای بدهی‏های سالهای قبل باشد هر چند مصرف در آمد سالانه برای پرداخت آن جایز است ولی اگر تا پایان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمی‏‌شود.

آیت الله وحبد خراسانی  :‌ در فرض سوال متعلق خمس است 

آیت الله سیستانی : اگر 200 هزار تومان قرضی است که همین امسال گرفته اید و هزینه زندگی کرده باشید می توانید تمام مبلغ مذکور را از درامد سال کم کرده و خمس باقی را بدهید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 






      

 در مورد کسی که شیعه شده و در حال حاضر در خأنواده سنی هست در ماه رمضان و اختلافاتی بین ذو مذهب من جمله وقت افطار جیه ؟ آیا بإید تقیه کنه؟


آیت الله خامنه ای:  در فرض مرقوم نمى‌تواند قبل از اذان مغرب، یعنى موقعى که سرخى طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا مى‌شود، از بین برود،‌ افطار نماید به هر حال اگر از موارد تقیه باشد قبل از آن افطار جایز است ولى قضا ساقط است.
آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال چنانچه خطر یا ضرر مهمی دارد، تقیه کنید.
آیت الله وحید خراسانی :  چنانچه می تواند باید مغرب افطار کند و اگر جان یا مال یا ناموس یا عرض او در خطر است باید آن را حفظ کند و چنانچه برای حفظ آن مجبور شد قبل از مغرب افطار کند باید قضاء آن را بعدا بگیرد
آیت الله سیستانی : اگر مجبور شود که با آنها افطاری کند به احتیاط واجب باید قضا کند
آیت الله فاضل : اگر اشکار کردن اعتقاد شیعه بودن برایش خطر جانی یا ضررمهمی مالی دارد، تقیه کند و در وقت افطار اگر بتواند به بهانه های مختلف خودراسرگرم کند و اگر نتواند دروقت افطار انها افطار کند روزه قبول است.

 






      

پدر بنده در بین خدمت کارمندی فوت کرده آیا به حقوقی که به زن و بچه می دهند خمس تعلق میگیره ؟
اگه مادر مقلد کسی باشه که نظرش اینه که باید خمس نداد اگه اضافه از سال اومد وظیفه فرزندی که می داند به این حقوق خمس تعلق گرفته چیه؟

آیت الله خامنه ای: خمس ندارد و هر مکلف باید بر طبق فتواى مرجع تقلیدش عمل کند.

آیت الله مکارم شیرازی:  اگر سال بر آن بگذرد و چیزی اضافه بماند خمس دارد.در صورتی که حقوق را به سرپرست خانواده می دهند و مرجع تقلید او قائل به خمس نیست برای شما اشکالی ندارد.

آیت الله سیستانی : اگر به اسم پدر داده می شود ارث است و خمس ندارد.تا پول را از بانک تحویل نگرفته اید خمس ندارد واگر گرفتید و بعد از آن سال بر ان گذشت خمس دارد

آیت الله وحید خراسانی: چنانچه سر سال خمسی چیزی از آن باقیمانده باشد متعلق خمس است و تا خمس آنچه متعلق خمس است داده نشود تصرف در آن جایز نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 






      
<      1   2   3   4   5   >>   >