سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

‌بر فرض عدم خمس تا زمان وصل آیا استفاده از سودش در حالی که خمس اصل مال را پرداخت نکردیم اشکال داره ؟
در صورت تعلق خمس همون سال اول ، آیا بدون اینکه خمس اصل مالو تا زمان وصول پرداخت کنیم می تونیم از سودش استفاده کنی

آیت الله خامنه ای: استفاده از سود آن اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : اصل سهام خمس دارد و مادامی که خمس آن پرداخت نشود استفاده از سود آن جایز نیست.

آیت الله سیستانی: استفاده از سود حلال است.  حلال است ولی باید خمس اصل را فورا پرداخت کنید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

این سهام چند سال طول می کشه آیا هنگام اتمام کار باید خمسشو پرداخت کنیم یا همین که سال بهش خورد باید خمسشو پرداخت کنیم به عبارت دیگه هنگام وصل یا هنگام امکان وصل ؟ چون سهام برای سود گرفتیم وممکنه چند سال طول بکشه در عین حال هر زمانی هم که بخواهیم می تونیم برداریم ؟

آیت الله خامنه ای: اگر از درآمد کسب خریداری کرده باشید، سر سال خمسی باید خمس آن را بپرازید.

آیت الله مکارم شیرازی:اصل سهام خمس دارد و مادامی که خمس آن پرداخت نشود استفاده از سود آن جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی : چنانچه این سهام ما به ازاء دارد یعنی با خریدن آن سهمی از سهام یک عین خارجی خریداری می شود ، خرید و فروش جایز است؛ اصل آن حکم سرمایه را دارد که اگر معاش شخص و عائله او متوقف بر آن باشد بنابراحتیاط واجب متعلق خمس است و اگر چنین نباشد به فتوی متعلق خمس است و در صورتی که سودی تعلق گرفت بنابراحتیاط واجب یک پنجم آن را به قصد ما فی الذمه به سید فقیر بدهند و مابقی سود حاصله درآمد سال است که اگر در مخارج متعارف سال حصول درآمد صرف نگردد ، خمس آن واجب است. 

آیت الله سیستانی: همین که سال رسید خمس آن را باید پرداخت.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 اگه سوال خمسی نزدیک باشه و پس انداز داشته باشیم برای ساخت خونه آیا به این پس انداز خمس تعلق میگیره ؟ برفرض تعلق خمس میشه پیش پیش قبل از سال خمسی به پیمان کار یا آجر پز و مصالح فروش پولو پرداخت کنیم و مصالحه و اجر ... را بعداز سال خمسی تحویل بگیریم برای فرار از خمس

آیت الله خامنه ای :  اگر از درآمد کسب‌تان باشد، سر سال خمسى مشمول خمس مى‌گردد و انجام امور یاد شده براى فرار از خمس تأثیرى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازیپس انداز پول به هر عنوان خمس دارد ولی چنانچه به پیمان کار برای ساختن منزل مسکونی مورد نیاز بپردازید خمس ندارد.

آیت الله وحید خراسانیدر فرض سوال متعلق خمس است و اگر به پیمانکار پول را بدهید ولی مصالح را تحویل نگیرید باز هم پولی که به او میدهید متعلق خمس است.

آیت الله فاضل لنکرانی:اگر کسی پول برای خرید یا ساخت خانه مورد نیاز پس انداز کند چنانچه  برای ساخت خانه مسکونی مورد نیاز ناچار به پس انداز تدریجی باشد؛ با رسیدن  سال خمسی به پولی که پس انداز شده خمس تعلق نمی گیرد و می تواند بعد از سال خمسی و بدون دادن خمس برای تهیه مصالح یا اجرت پیمان کار و امثال آن مصرف کند.

آیت الله سیستانی:  بله خمس دارد , وپیش پیش پرداخت کردن اثری ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

یه زمین داریم و داریم ساختمان می سازیم آیا سال خمسی رسید و فعلا مشغول ساخت و ساز باشیم ؛ مصالحه آجر و ... که فعلا استفاده نشده خمس بهش تعلق میگیره مثل مصرفی ها ؟یا نه مؤونه است و خمس نداره؟

آیت الله خامنه ای: خمس ندارد..

 

آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه زمین و مصالح مورد نیاز برای منزل مسکونی باشد خمس ندارد  .

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال متعلق خمس است و چنانچه مسکن مورد نیاز راهی جز پس انداز یا ساخت تدریجی نداشته باشد تعلق خمس بنابراحتیاطواجب است.

آیت الله فاضل لنکرانی :انچه برای ساخت خانه مسکونی مورد نیاز از مصالح و امثال آن پس انداز می شود و سال بران بگذرد خمس تعلق نمی گیرد.

آیت الله سیستانی: اگر شما طبق عرف محل سکونت، ملزم به تهیه منزل مسکونى ملکى براى خانواده باشید به طورى اگر اکتفا به منزل استیجارى کنید ، عرف شما را نسبت به حقوق خانواده وتامین آینده آنها مقصر مى داند خمس واجب نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

کسی یه خونه کوچک داشته باشه ، یه زمین بخره تا در اینده مثلا خونه را بفروشه و زمین را بسازه ، آیا سال خمسی که رسید باید خمس این زمین را بده چون در اینده می خواد ساختمان بسازه ؟

آیت الله خامنه ای:  زمینى که براى ساخت منزل خریده‌، خمس ندارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی : خمس دارد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال متعلق خمس است و چنانچه مسکن مورد نیاز راهی جز پس انداز یا ساخت تدریجی نداشته باشد تعلق خمس بنابراحتیاطواجب است.

آیت الله فاضل لنکرانی :اگر خانه کوچک مناسب شان او نیست و نیاز به خانه بزرگتر و بهتر دارد و زمین را برای ساخت منزل مسکونی مناسب شان خود خریداری کرده ؛ خمس به آن تعلق نمی گیرد.

آیت الله سیستانی: اگر از زمین هاى بایر بود وکار دال بر اراده احیاى آن زمین در آن انجام نشده بود مانند پى ریزى ، خمس آن واجب نیست ، البته خمس مخارج به نام کردن زمین را باید پرداخت کند و اگر زمین را با قرض بخرد اداى قرض از مال خمس داده شده واجب نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

آیا به نفقه خمس تعلق می گیرد

آیت الله خامنه ای : نفقه‌ خمس ندارد.

آیت الله مکارم : 

آیت الله وحید : اگر از مخارج سالش زیاد بیاید متعلق خمس است.

آیت الله سیستانی : اگر تا سرسال بماند خمس دارد

آیت الله فاضل: خیر تعلق نمی گیرد مگر آن که مورد مصرف نباشد و جمع شود و یک سال بر آن بگذرد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      
من یه قبر به صورت پیش فروش خریدم آیا هر سال باید اضافه قیمتشو پرداخت کنم ؟ یا لازم نیست خمسشو پرداختم کنم ؟

آیت الله خامنه ای : اگر از درآمد سال خریده‌اید، دادن خمس قیمت خرید کافى است.

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه یک بار خمس آن را پرداخت کرده باشیدو ترقی قیمت داشته باشد تنها ترقی قیمت آن خمس دارد

آیت الله وحید خراسانی : اگر با پول خمس داده شده قبر را خریده چیزی به عهده او نیست و اگر با پول خمس داده شده نخریده اگر سر سال خمس قبر را بدهد چنانچه مبلغ دیگری برای قبر پرداخت نگردد چیزی دیگری بر عهده صاحب قبر نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر قبر را خریده و مالک آن شده است باید خمس آن را به قیمت فعلى بدهد و ترقی قیمت را  تازمانی که از آن استفاده نشده هرسال حساب کنید. اما اگر قبر را نخریده و مالک آن نیست، بلکه مبلغى از درآمد سال به منظور اولویت یافتن جهت دفن داده است (که نوعاً این گونه است) در این صورت خمس ندارد.

آیت الله سیستانی: یک بار باید خمس ان را بدهید نه هر سال

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

مدت 27 سال ماهیانه در صندوق ذخیره مبلغی از حقوقم کم میشد بعد از 27 سال کل مبلغ را با سود تحویل گرفتم آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

آیت الله خامنه ای :در فرض سؤال مبلغی که از حقوق شما و سود حاصله آن در صندوق ذخیره می‌شود به هنگام وصول و امکان برداشت، در سر سال خمسی، مشمول خمس مى‌گردد.

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه چیزى از آن تا پایان سال خمسى که آنرا گرفته اید زیاد بماند خمس دارد .

آیت الله فاضل لنکرانی:‌ تمام پولی که با سود ان گرفته اید از درامد همان سال حساب می شود چنانچه یک سال برآن بگذرد و مصرف نشود خمس دارد اگر دربین سال مصرف در مئونه زندگی شود خمس ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال اصل پول و سود آن متعلق خمس است ولی سود سال آخر در آمد سال آخر است که اگردر مؤونه سال آخر (مایحتاج زندگی در سال آخر) صرف نگردد متعلق خمس است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

من سر سال خمسیم، خمس پولم رو پرداخت کردم. مثلا فرض کنید من سر سال خمسی، 50 تومن پول داشتم. از این مبلغ، ده تومنش رو دادم برای خمس و بعد تو یه جا یادداشت کردم که پول پاک من در حال حاضر 40 تومن هست. بعد از سال خمسی، تو همون حسابی که پولهای پاکم بودند، ماهیانه حقوق من واریز میشه. یعنی یه جورایی پول های پاک من که خمسشون پرداخت شده با پول هایی که هنوز خمسشون پرداخت نشده و سال آینده باید پرداخت بشه، قاطی میشه. حالا من وقتی سال خمسی سال دیگه ام برسه، طبیعتا این کار رو میکنم که مثلا اگه صد تومن تو حسابم باشه، اول 40 تومن پول پاکم رو از روش بر میدارم. بعد میگم از این شصت تومن باقیمانده، باید دوازده تومنش رو خمس بدم. کاری که میکنم درسته ؟

آیت الله خامنه ای :‌اگر هنگام برداشت از حساب نیت مى‌کردید که از حقوق‌هاى جدید برداشت کنید عمل‌تان درست است و اگر چنین نیتى نمى‌کردید باید نسبت پول پاک را به مجموع حقوق‌هاى واریز شده به دست آورید تا معلوم شود چه مقدار از پول باقیمانده، پول پاک است.
آیت الله فاضل لنکرانی : آنچه  درباره حساب خمس خود نوشته اید درست است و اگر درحساب شما مثلا 40 هزارتومان پول خمس داده شده باشد درسال بعد دادن خمس آن 40 هزارتومان واجب نیست و اضافه بران هرچه در حساب بانکی اضافه شده باشد متعلق خمس می باشد.
آیت الله مکارم شیرازی :‌به مقداری که مخمس شده(خمس آن داده شده)خمس ندارد وباقی مانده خمس دارد ونیاز به جداسازی نیست.
 آیت الله وحید خراسانی : اشکالی ندارد
آیت الله سیستانی‌:‌:‌: بله درست است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

یه وسیله ای را برای خونه از یکی از دوستانم به صورت نسیه ای گرفتیم و از این وسیله استفاده نکردیم تا سال خمسش هم رسید الان که سال خمسیون رسیده و نه پولشو دادیم و نه استفاده ازش کردیم آیا خمس بهش تعلق می گیره

 آیت الله خامنه ای : اگر وسیله خریدارى شده، مورد استفاده شخصى‌تان بوده، ولو فعلاً مورد استفاده شما نبوده، مانعى ندارد و مشمول خمس نمى‌گردد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال خمس ندارد

آیت الله فاضل لنکرانی :اگر هنوز پول وسیله را نداده اید به وسیله مورد نظر خمس تعلق نمی گیرد.

آیت الله سیستانی : چیزی که مال شما نیست خمسش بر شما نیست

 آیت الله مکارم شیرازی :اگر معمولا مورد نیاز باشد خمس ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2   3   4   5   >>   >