سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

بنده سال 85 به سن بلوغ رسیده ام اما به گمان اینکه تا کنون بالغ نشده ام واجبات را تا سال 89 که 15 سالم کامل شد

انجام نداده ام تکلیف نماز و روزه های این سه سال چیست ؟ آیا علاوه بر قضا باید کفاره هم بدم ؟ کفارش چقدر میشود ؟

آیت الله خامنه ای : هر مقدار از نماز و روزه هایی که یقین دارید بعد از مکلف شدن بجا نیاورده اید، باید قضا نمایید و اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشید، باید علاوه بر قضا کفاره نیز بپردازید و و کفاره آن یا شصت روز روزه گرفتن است ـ که سى و یک روز آن باید پى‌در‌پى باشد ـ و یا شصت مسکین را غذا بدهید و یا به هر یک از شصت مسکین یک مدّ طعام (تقریباً750 گرم گندم یا نان و مانند آن) بدهید.

آیت الله مکارم شیرازی: به تدریج نمازها و روزه ها را قضا نمایید ولی روزه ها کفاره ندارد.

آیت الله سیستانی : اگر از روی اطمینان باشد قضا کافی است

آیت الله وحید خرسانی : قضا نماز و روزه ها به عهده شماست و چنانچه در یادگیری مساله کوتاهی کرده اید کفاره واجب است  .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com

 

 


      

 


براساس محاسبات انجام شده وکم نمودن تقریباَ 11 روز تفاوت سال قمری با سال شمسی مشخص شده است

 که پایان 15 سال قمری مساوی است با 14 سال و6ماه و20 روز شمسی ،

با توجه به اینکه چند سال کبیسه در میان 15سال وجود دارد.

 به مقدار 4 روز به این تاریخ اضافه می کنیم14/06/24 

 

مثال:

پسری که درتاریخ 1364/5/22 بدنیا آمده است

سن تکلیف او بدین طریق محاسبه می شود.

 

+1364/05/22

 14/06/24

1378/11/46

با توجه به اینکه هرماه 30 روز می باشد

سن تکلیف این آقا پسر                                                           1378/12/16

یعنی ایشان از روز شانزدهم در ماه دوازده سال هفتادو هشت باید تکالیف شرعی خود را شروع نمایند.

                                                                                       التماس دعا

 

 


      

 

 

نحوه محاسبه سن  تکلیف دختران:

 پایان 9سال قمرمساوی است با 8 سال و8 ماه و28 روز شمسی می باشدکه این تاریخ را با تاریخ شناسنامه ای فرد جمع می کنیم ،

با توجه به وجود 2 سال کبیسه در طی9 سال 2 روزبه تعداد روزهای تاریخ اضافه می نمایید.8/8/28

 

مثال:

دخترخانمی که درتاریخ 1369/12/2بدنیا آمده است

سن تکلیف او بدین طریق محاسبه می شود.

 

+1369/12/02

 8/08/28

1377/20/30

با توجه به اینکه هر12ماه یکسال می باشد .

سن تکلیف این دخترخانم                                                           1378/8/30

یعنی ایشان از روز 30 در ماه هشتم سال هفتاد و هشت باید تکالیف شرعی خود را شروع نمایند.

 

 

 


      

سوال :1ـ افراد عقب مانده ذهنی علی رغم سن های بالا از نظر درک و عقل ،گاه در حد، کودکان 12 ساله و یا پایینتر  می باشند .آیا تکلیف شرعی از گردن آنها ساقط می شود یا خیر ؟

2ـ کودکان ناشنوا به دلیل تأخیر در رشد اجتماعی (بواسطه کمبود گنجینه لغات ) آیا دیر تر از افراد سالم به سن تکلیف می رسند یا خیر؟

امام خمینی : 1ـ اگر عاقل نباشد تکلیف ندارند .

2ـ سن تکلیف آنان مثل سایرین است .(اگر بالغ هستند نماز بر آنها واجب است .)(استفتائات انتشارات اسلامی ، 1380، پنجم، ج1، ص127، س5،ص128، س6)

آیت... بهجت (ره): 1ـ اگر مجنون نیستند تکلیف دارند و در موارد عجز معذورند با توجه به تفصیلهائی که در ابواب مختلف فقهی آمده .

2ـ سن تکلیف آنان هم مثل سایرین است .بلی در موارد عجز معذورهستند به بیانی که گذشت  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی 1ـ به مقداری که عبادات و تکالیف شرعی تشخیص میدهد بنابر احتیاط باید عمل کند و در صورت عدم رشد محجور است و در اموال خود و معاملات حکم سفیه را دارد .والله العالم

 2ـ جواب همان جواب 4(جواب 1) است .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت.. خامنه ای : 1ـ اگر دیوانه نباشد پس از  سن بلوغ حکم سایر مکلفین را دارند

2ـ حکم مسأله از جواب سؤال قبل روشن شد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت..سیستانی: ج1ـ  اگر دیوانه نباشد و درک داشته باشند مکلفند .

ج2ـ اگر درک کنند مکلفند .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...شبیری زنجانی: ج1ـ اگر عرفاً به او دیوانه گفته نشود با تمکن تکلیف شرعی ساقط نیست ولی اگر مشقت شدید برای انجام عمل و یا وادار کردن ولی باشد بر هیچکدام تکلیفی نیست  .

ج2ـ خیر. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ..صافی گلپایگانی:ج1ـ اگر عدم تشخیص در حدّ جنون است تکلیف ندارد .واله العالم

ج2ـ مجرد ناشنوا بودن موجب تأخیر بلوغ نمی شود .والله العالم . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...فاضل لنکرانی:ج1ـ اگر عقل آنها می رسد و متوجه حلال و حرام و واجب می شوند حکم آنها مثل بقیه افراد است مگر اینکه به حدّ جنون برسند .

ج2ـ خیر مگر اینکه حالت جنون یا نظیر آن ،داشته باشند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره):ج1ـ اگر عقب ماندگی در حد جنون نباشد تکلیف از آنها ساقط نیست .واله العالم

ج2ـ ناشنوا بودن دخالتی در بلوغ سنی ندارد .واله العالم . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...مکارم شیرازی:ج1ـ در صورتی که به اندازه ی کافی شعور و تمییز داشته باشد که بتواند عبادات را انجام دهد مکلف به تکالیف شرعیه است .

ج2ـ مانند جواب سابق است  . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی :سؤال : افراد عقب مانده ذهنی علی رغم سنهای بالا از نظر درک و عقل گاه در حد کودکان 12 ساله و یا پایینتر  می باشند .آیا تکلیف شرعی از ذمه  آنها ساقط می شود ؟

چنانچه اهل تمییز باشد ، مکلف است و باید تکالیف شرعی خود را انجام دهد ولی در امور مالی لازم است با اذن ولی شرعی اقدام نماید .والسلام

ج2ـ خیر مانند دیگران به سن تکلیف می رسند . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

عدول از مرجع حیّ به حیّ

*سوال 1 : کسی که از ابتدای رسیدن به سن تکلیف مقلد مقام معظم رهبری شده است ،آیا میتواند در مسئله مسافر به یکی دیگر از مراجع عظام رجوع کند؟

*سوال 2 : کسی که مرجع تقلیدش حضرت امام خمینی(ره) و مراجع فعلی را در علم مساوی بداند، آیا میتواند در مسئله بقاء بر میت مقلد مقام معظم رهبری باشد و در مسئله سفر برای تحصیل، مقلد یکی دیگر از مراجع عظام باشد؟

آیت ا... خامنه ای : ج1 – چون عدم جواز عدول از مجتهد حیّ به مجتهد حیّ دیگر مبنی بر احتیاط است میتواند این احتیاط را به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه و عدول نماید. والله العالم

ج2 – اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی :ج1- اگر مرجع دیگری را مساوی با مرجع خود بداند رجوع مانعی ندارد.

ج2- اگر برای او محرز باشد که همه مساوی هستند مانعی ندارد چون تبعیض در تقلید اشکال ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*تحقیق تقلید ،‌در مسائلی که عمل نشده است هم میتوان تبعیض در تقلید نمود؟

امام خمینی (ره): مقصود ابتدای تقلید است. ( استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1380 ، پنجم ، ج1 ، ص10 و11 ، س 14)

آیت ا... خامنه ای : منظور تبعیض در ابتدای تقلید است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... سیستانی :تبعیض در تقلید موردی فرض میشود که دو تا مجتهد هر یک در یک باب یا بیشتر از دیگری اعلم است و دیگری در ابواب دیگر و لازم است از اعلم تقلید کند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : در ابتدا جایز است. و بعد از تحقیق تقلید، احتیاط واجب ،عدم عدول به مجتهد دیگر است مگر اینکه مجتهد دوم اعلم باشد. وتقلید به نظر حقیر، یاد گرفتن مسائل است به قصد عمل بر طبق آن .بنابراین اگر به مسئله ای عمل کرده باشد و یا یاد گرفته باشد به قصد عمل در آن مسئله به احتیاط واجب نمیتواند از دیگری تقلید کند. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی ، در صورت احراز تساوی می توانند از ابتداء یا در بین، تبعیض در تقلید داشته باشند و فرقی نمیکند که عمل کرده باشند یا نه.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : تبعیض در تقلید پس از تحقق تقلید در مسائلی که عمل نکرده نیز جایز است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در صورت تساوی مراجع تقلید ، تبعیض در تقلید در مسائلی که هنوز به فتوای مرجعی عمل نکرده باشد جایز است.( هزار و یک مسئله فقهی، موسسه مهدی موعود ، 1383 ، دوم ، ج2، ص7 ، س11 )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 


      

* سوال : رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به فتوای مرجع دیگر چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : مقلّد باید به احتیاط واجب عمل کرده و یا به فتوای مجتهد دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم) که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید.(تحریر الوسیله ، موسسه اسلامی ، 1417ه. ق ، ج 1، ص 8 ، م 34/ توضیح المسائل ، 1383 ، ص2 ، م7 )

آیت ... اراکی : مقلد باید به احتیاط واجب عمل کرده و یا بنا بر احتیاط واجب به فتوای مجتهد دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم) که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است، عمل نماید. ( توضیح المسائل ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، 1372،ص7 ، م7 / احکام الواضحه ، التابع لمکتب الاعلام الاسلامی ، 1372 ، ج1 ، ص7 ، م7 )

آیت ا... بهجت : مقلد باید به احتیاط واجب عمل نماید و یا به مجتهد دیگر با رعایت الاعلم وفالاعلم و یا اورع از دو مجتهد مساوی در فضل مراجعه نماید.( وسیلة النجاة ، شفق ،‌1381، ج1 ، ص11، م11 )

آیت ا... تبریزی :مقلد یا باید به احتیاط واجب عمل نماید و یا به فتوای مجتهد دیگر که تقلیدش جایز است با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع کند.(توضیح المسائل، نشر باقر العلوم ، 1383 ، ص 7، م 7 / منهاج الصالحین ، مدین ،‌1426ه.ق ، ج 1 ، ص 13، م 31 )

آیت ا... خامنه ای : در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد ، رجوع به مجتهدی که در آن مسئله احتیاط نکرده است و فتوای صریح دارد ، با رعایت ترتیب الاعلم وفالاعلم ، اشکال ندارد.( اجوبة الاستفتائات ، بین المللی الهدی ، 1384 ، هشتم ،‌اسوه ، ص2 ،‌س8)

آیت ا... خویی : مقلد یا باید به احتیاط واجب عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری که تقلیدش جایز است با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع کند.( توضیح المسائل ، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی ،‌1422 ه.ق ، ص5 ، م7  /منهاج الصالحین ، مدینة العلم ، 1410 ه.ق ، ج1 ،ص12 ، م31 )

آیت ا.. سیستانی : مقلد باید یا به احتیاط واجب عمل کرده و یا به فتوای مجتهد دیگری با رعایت الاعلم فالاعلم عمل نماید.(منهاج الصالحین ، نشر مدین ، دهم ، ایران ، ج1، ص18 ، م31/ توضیح المسائل ، دفتر معظم له، 1425 ه.ق ، بیست و سوم ،ستاره ، ص7 ، م6 )

ایت... شبیری زنجانی : در احتیاط مطلق ( احتیاط بدون قید ) میتواند به احتیاط عمل ننموده ، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر – با رعایت الاعلم فالاعلم – رفتار کرد.

تذکر: در جائی که تعبیر به احتیاط واجب است نمیتوان به فتوای مجتهد دیگر رجوع نمود.( توضیح المسائل ، مشرقین ، 1381 ، ششم دانش ، ج1 ، ص6 و 7 ، با استفاده از م7 )

آیت ا... صافی گلپایگانی : مقلد باید به احتیاط واجب عمل کرده و یا به فتوای مجتهد دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم )‌که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهد های دیگر بیشتر است عمل نماید.(هدایة العباد ، دارالقرآن الکریم ، 1416 ه.ق ، اول‌، سپهر ، ج1 ، ص10 ، م37 ، / توضیح المسائل ، نیلوفرانه ، 1385 ، اول ، ولی ّعصر ، ص7 ، م7)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مقلد میتواند یا به احتیاط واجب عمل کند یا به مجتهدی که علم او از مجتهد اول کمتر یا مساوی است رجوع نماید.( توضیح المسائل ، امیر العلم ، 1384 ، صد و دهم ،‌مهر ، ص8 ، م19، / احکام الواضحه ،‌مرکز فقه الائمة الاطهار ، 1424 ه.ق ، الخامسه ، الاعتماد ، ص7 ، م20)

آیت ا... گلپایگانی : مقلد باید به احتیاط واجب عمل کرده و یا به فتوای مجتهد دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم )‌که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهد های دیگر بیشتر است ،عمل نماید.(هدایة العباد ، نشر دار القرآن الکریم ، 1413 ه.ق ، اولی ، قم المشرفة ، ج1 ، ص9 ، م12 / توضیح المسائل دار القرآن الکریم ، 1372 ، هفتاد و چهارم ، مهر ،‌ص7 ، م7)

آیت ا... مکارم شیرازی : مقلد یا باید به احتیاط واجب عمل کند و یا به مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم مراجعه نماید.( توضیح المسائل ، مدرسة الامام علی بن ابیطالب ، 1383 ، چهل و یکم ، ص20، م9 / استفتائات جدید ،ج2 ،‌ص27 ، س15 (ب) )

آیت ا... نوری همدانی مقلد یا باید به احتیاط واجب عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم عمل نماید. (منتخب المسائل ،‌ موسسه مهدی موعود ، 1420 ه.ق ، دوم ، مکتب الاعلام اسلامی ، ص11 ، م22)

آیت ا... و حید  خراسانی : مقلد یا باید به احتیاط واجب عمل کند و یا به  فتوای مجتهد دیگر که بعد از او از دیگران اعلم باشد عمل نماید.( منهاج الصالحین ، مدرسة الامام باقر العلوم ، الثالثه ، نگارش، ج1  ، قسمت آخر کتاب ، ص15 ، م31 / توضیح المسائل ، مدرسة الباقر العلوم ، 1379 ،‌ ص193 و 194 ، م7)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال: از آنجا که دختران تازه مکلف قدرت تشخیص مرجع را ندارند آیا بر والدین و اساتید واجب است برای آنها مرجع تقلید انتخاب نمایند؟

آیت ا... بهجت : باید وظیفه شرعی شان را به آنها بگوید و آنها هم میتوانند به کسی که اطمینان به تحقیق او دارند اعتماد کنند یعنی والدین به نحوی توضیح دهند که موجب اطمینان آنها شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی: چنانچه والدین و اساتید میگویند به طریق معتبر مرجع تقلید را تعیین کرده اند و ثقه باشند اولاد و شاگردان میتوانند به گفته آنها اعتماد کنند. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای :وظیفه ی انتخاب مرجع تقلید متوجّه خود مکلّف است و دیگران میتوانند او را برای رسیدن به تشخیص صحیح کمک کنند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... سیستانی : واجب است به آنها تعلیم دهند که چگونه باید مرجع را انتخاب کرد و در چه موردی میتوان  بر تحقیق دیگران اعتماد نمود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... شبیری زنجانی : بر والدین تحقیق و راهنمایی کودک لازم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... صافی گلپایگانی : اگر والدین و اساتید اهل خبره ی واجد شرایط باشند مانعی ندارد والاّ مکلّف باید به اهل خبره رجوع نماید و این وظیفه او ست. بلی اهل خبره نیز از باب ارشاد جاهل باید جواب بدهد. والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خیر بلکه فقط در اصل مسأله که باید تقلید کنند لازم است آنها را ارشاد کرد. اما در تعیین مصداق تکلیفی نیست. بلکه تعیین برای آنها اعتباری ندارد مگر اینکه بچه ها خود اطمینان کنند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : بر آنها لازم است که دختران تازه به تکلیف رسیده را راهنمایی کنند تا خود مرجع تقلیدی انتخاب نمایند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال ارشاد آنان لازم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : بر همان مقلّد (‌مرجع تقلید ) پدرش باقی بماند تا وقتی به حدّ رشد رسید بعد از آن خودش تحقیق کند.(استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سؤال: فرد ممیّزی قبل از تکلیف در برخی از مسایل از مرجعی تقلید میکرد که پس از رحلت همان مرجع به تکلیف رسید. آیا این شخص میتواند بر تقلید آن مرجع باقی بماند؟

آیت ا... بهجت : به مسائل 12 و 13 و 16 رساله مراجعه شود.

باید برای مسئله بقاء با اصل تقلید ، به مرجع اعلم زنده برگردد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی: اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید میکرده جایز است بعد از وفات آن مرجع بر او باقی بماند.(منهاج الصالحین ، مدین ، 1426 ، اول ، سرور ، ص6 ،م5)

آیت ا... خامنه ای :اگر تقلید شخص غیر بالغ از مجتهد جامع الشرایط به نحو صحیح محقق شده باشد، تقلید وی در زمان حیات مجتهد برای باقی ماندن بعد از بلوغ بر تقلید همان مجتهد بعد از فوتش کافی است.(اجوبة الاستفتائات، امیر کبیر ، 1382 ، ص9 ، س42 )

آیت ا... خویی : اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید میکرده جایز است بعد از فوت آن مرجع بر او باقی بماند و برای او جایز نیست عدول به غیر کند ؛ مگر اینکه دومی اعلم باشد.(منهاج الصالحین ، مدینة‌ العلم ، 1410 ، مهر ، ج1، ص5، م 5)

آیت ا... سیستانی : اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید میکرده، چنانچه در حیات مرجع ملتزم به عمل به فتوای او شده است، میتواند بعد از فوت بر او باقی بماند و یادگیری و عمل به فتوی در زمان حیات او معتبر نیست (همانند مکلفین) مگر در وجوب احتیاط بین دو قول، در صورتی که مجتهد حیّ و میت با هم مساوی باشند. ( منهاج الصالحین ، مدین ، 1426، دهم ، امیران ،‌ ج1 ، ص9 و10 ، با استفاده از م 5 و7 )

آیت ا... شبیری زنجانی :اگر انسان مجتهدی را در زمانی که میتوانست از او تقلید کند، یعنی در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را میفهمید(‌هرچند بالغ نشده) درک کند، میتواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقلید کند ؛ خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد. (توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384 ، ج1 ، ص8، م10)

آیت ا... صافی گلپایگانی : در صورت علم به اینکه تقلید او در حال تمیز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده، جواز بقاء بر آن تقلید بعید نیست.( جامع الاحکام،دفتر نشر آثار آیت الله صافی گلپلیگانی ، حضرت معصومه ، 1382 ، ج1 ، ص16، س 28)

آیت ا... فاضل لنکرانی :اگر در زمان تمییز متوجه تقلید بوده و از فردی تقلید کرده است بعد از فوت او میتواند باقی بر او بماند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در مسائلی که در زمان حیات مرجع متوفی مطابق فتوای او عمل کرده باقی میماند و در بقیه مطابق فتوای مرجع حیّ تقلید میکند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید کرده،بعد از فوت آن مرجع بقاء جایز است و همچنین است در صورتی که مرجع را در زمان حیاتش درک کرده باشد؛ هر چند تقلید نکرده است و همچنین  بقاء جایز است در صورتی که فتوی را یاد گرفته باشد. (منهاج الصالحین ، مدرسة امام باقرالعلوم ، سوم ، نگارش، ج1، ص6، م5 )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سوال 1 : زنان سیّده و غیر سی،ده در چه سنی یائسه میشوند؟

*سوال 2 : در صورتی که سن یائسگی در زنان غیر سیّده 50 سالگی باشد، آیا میتوانند در این مسئله به نظر مراجع دیگر عدول کنند؟

امام خمینی (ره) : ج1 – زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال قمری یائسه میشوند یعنی خون حیض نمیبینند و زنهایی که سیّده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند.( توضیح المسائل ، ص56 ، م435 و تحریر الوسیله ، ج1 ، ص39 ، 40 ، فصل فی الحیض و استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامی ، ج1 ،‌ص72، س168 و 169 )

آیت الله اراکی ج1 – زنهای سیّده بعد از اتمام شدن شصت سال قمری یائسه میشوند یعنی خون حیض نمی بینند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند. ( توضیح المسائل ، ص 76 م 432)

س الف- در وسیلة‌النجاة (ص71 ، م238) صریحاً دارد که غیر سیّده 50 سالگی یائسه میشوند و ا ط لاق عبارت شامل زنانی هم میشود که بعد از 50 سالگی مرتب مثل عادت ماهانه خون میبینند و در نتیجه اگر بخواهند بین اعمال حیض و استحاضه احتیاط کنند ، احتیاط مستحب خواهد بود در حالی که از حضرت عالی احتیاط واجب نقل شده است؛ آیا احتیاط در این فرض وجوبی دارد تا رجوع به اعلم بعدی کنند و اعمال حیض را فقط انجام دهند؟

آیت ا... بهجت : ج الف- میتواند حیض قرار دهد و احتیاط نکند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : ج1- احتیاط واجب این است که بعد از 50 سال قمری اگر خونی که واجد شرائط حیض باشد ببیند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نمایند ولی بعد از 60 سالگی اگر خونی ببینند قطعا حیض نیست.

ج2 – حکم آن از جواب سابق روشن شد و در این احتیاط واجب رجوع به مجتهد آخر با رعایت الاعلم فالاعلم مانعی ندارد. .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

س ب- اینجانب در سن 51 سالگی هستم ،بعد از امام خمینی (ره) جنابعالی را به عنوان مرجع خود انتخاب کرده ام، بعد از 50 سالگی به وظیفه مستحاضه عمل می کنم ولی برای من از نظر جسمی مشکل ایجاد میکند آیا میتوانم فقط در همین مسئله به مرجع دیگری مراجعه کنم که ایشان در مسائل یائسگی بعد از 50 سال را حیض حساب کند؟

آیت ا... خامنه ای : ج ب- ما در تعیین حد دقیق سن یائسگی بانوان تأمل داریم و احتیاط در این باره را لازم میبینیم ، بانوان میتوانند در این مسئله به مجتهد جامع الشرایطی که فتوای مشخصی در این باره دارد مراجعه نمایند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : ج1-زنهایی که سیّده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند بنا بر مشهور ، و بنا بر احتیاط واجب زنهای سیّده و غیر سیّده بعد از تمام شدن پنجاه سال تا شصت سال چنانچه با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببینند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نمایند.

ج2- بله؛ جایز است رجوع کند به مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم.(مسائل المنتخبیه ،ناشر مدینة العلم ، 1412ه.ق ، ص21 و 22 ، م47 و ص10 ، م22 )

آیت ا.. سیستانی : ج1 – زنان مطلقاً چه سیّده و چه غیر سیّده تا شصت سالگی ممکن است حیض شوند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

و احتیاط مستحب این است که زنهایی که قرشیه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طوری ببینند که اگر پیش از 50 سال میدیدند قطعاً حکم حیض را داشت ، میان کارهای مستحاضه و تروک حائض جمع نمایند.(توضیح المسائل ، ناشر قم دفترمعظم له ، 1422 ه.ق ، ص86،‌ م433)

ج2 – در «ج1» روشن شد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت  ا.. شبیری زنجانی : ج1- زنان قریشه خواه سیّده= هاشمی باشند یا غیر سیّده یائسگی آنها بعد از شصت سال است و یائسگی غیر قرشیه بعد از 50 سالگی است.

ج2 – چنانچه گفته شد میزان، تفصیل بین قرشی یا غیر قرشی است. حکم عدول از مرجعی به مرجع دیگر در رساله عملی بیان شده به آن مراجعه شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : ج1 – قرشیه 60 ساله و غیر قرشیه در 50 سالگی قمری یائسه میشوند.

ج2 – بنا بر احتیاط جایز نیست مگر به اعلم. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی :ج1- زنان سیّده با تمام شدن 60 سال قمری و رنان غیر سیّده با تمام شدن 50 سال قمری یائسه میشوند. ( توضیح المسائل ، 1384 ، ص69 ، م432 )

ج2- رجوع از اعلم به غیر اعلم جایز نیست و در صورت تساوی مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : ج1- زنان سیّده بعد از تمام شدن شصت سال، یائسه میشوند- یعنی : خون حیض نمیبینند- و زنانی که سیّده نیستند؛ بعد از تمام شدن 50 سال، یائسه میشوند.( توضیح المسائل،1372،ناشر دار القرآن ، ص73 ، م441 )

آیت ا... مکارم شیرازی : ج1 – در سن پنجاه سالگی یعنی غالباً در این سن خون عادت نمیبینند و اگر خون مشکوکی ببینند حیض نیست ولی اگر بعد از این سن خونی به تمام صفات حیض ببینند حیض است.

ج2 – با توجه به این که ما در این مسئله فتوا داریم نوبت به رجوع به فتاوای دیگران نمیرسد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : ج1- زنهای غیر سیّده بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند ولی زنهای سیده در صورتی که پس از گذشتن از سن پنجاه سالگی تا شصت سالگی در ایام عادت خود یا با نشانه های حیض خون ببینند بنابر احتیاط واجب میان اعمالی که زن مستحاضه انجام میدهد و چیزهایی که حائض باید ترک کند جمع نمایند.

ج2- در صورتی که فقیهی فتوا دهد که زنهای سیّده بعد از تمام شدن 50 سالگی یائسه میشوند میتوانند احتیاط مذکور را با شرائطی که در مسئله 7 توضیح المسائل ذکر شده به او مراجعه کنند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : ج1- زن بعد از تمام شدن شصت سال یائسه میشود، چنانچه خونی ببیند حیض نیست و احتیاط واجب آن است که بعد از تمام شدن 50 سال تا تمام شدن 60 سال جمع کند بین احکام یائسه و غیر یائسه – چه قرشیه باشد و چه غیر قرشیه- بنابر این اگر در این فاصله با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببیند بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه.

ج2- بله میتواند به فتوای مجتهد دیگر با رعایت الاعلم و فالاعلم نماید.(توضیح المسائل ، ص269 ، م441 ، ص194 و 193 ، با استفاده از م7 )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2      >