سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

    1- اگر از تیم های شرکت کننده مبلغ معینی به عنوان حق شرکت گرفته بشود و ما این پولو خرج اجاره سالن و جوایز تیم ها بکنیم چه حکمی داره؟ در صورتی که به همه تیم ها جایزه داده بشه اما جوایز تیم های برتر کمی بیشتر باشه چطور؟

2- اگه پولو بدیم به نفر سومی ( مثلا صاحب سالن و باشگاه) تا اون جوایزو اهدا کنه مشکلی نداره؟

3- اگه پولو دقیقا بین همه تیم ها تقسیم کنیم یعنی اجاره سالن رو بدیم و از اون پول به همه یک مقدار مشخصی جایزه بدیم به طور مسای چطور؟ راهی برای حل این مسئله هست آخه این نحوه برگزاری مسابقات خیلی مرسومه حتی تو مسابقات بسیج مدارس و..... <-مشکل ما همینه که بودجه ای برای برگزاری مسابقات نداریم واسه همین میخوایم از شرکت کنندگان پول جمع کنیم 

آیت الله خامنه ای :‌ اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند مانعی ندارد والا اگر فقط بازنده از جهت باخت هزینه بازی را می‌پردازد، جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی :‌مالک مکان می تواند مکان خود را به دیگران با مبلغ معین و به زمان معین اجاره دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی : 1.اگر از شرکت کنندگان در مسابقه پول جمع شود و اجاره سالن داده شود بارضایت تمام شرکت کنندگان؛ اشکال ندارد اما باقی مانده پول را اگر به تیم های برتر جایزه بدهند یا به تیم های برتر جایزه بیشتر بدهد اشکال نداد.

2. اگر پول را به نفرسوم هم بدهید که جایزه را بدهد حکم تغییر نمی کند.

3. اگر بعداز هزینه سالن؛ باقی مانده پول به طور مساوی به افرادی که پول داده اند تقسیم شود اشکال ندارد.

آیت الله سیستانی :‌اشکال فقط در صورتى است که جایزه از طرف بازنده به برنده داده شود ان هم به صورت شرط حتى اگر هردو گروه جایزه را بخرند وبه برنده داده شود اما اگر به عنوان حق شرکت پول بدهند یا به سومى داده شود واو خود جایزهتهیه کند اشکال ندارد

آیت الله مکارم شیرازی:‌ اگر جایزه از پول مسابقه دهندگان تهیه شود اشکال دارد ولی اگر فرد سومی از محل دیگری (بدون قرارداد)جایزه ای بدهد اشکال ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

رقص زن برای زن و رقص مرد برای مرد در صورتی که حرامی در کار نباشه چه حکمی دارد ؟

آیت الله خامنه ای :رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است؛ و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه‏ اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ اى بر آن مترتب شود، و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد، یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

ولی رقص زن براى شوهرش یا برعکس، اگر همراه ارتکاب حرامى (مانند گوش دادن به غنا و موسیقى حرام) نباشد، اشکالى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازیتنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون.

آیت الله سیستانی :  بنا بر احتیاط واجب فقط رقصیدن زن برای همسرش و بر عکس جایز است و آن هم به دور از دید دیگران, بنابر این رقص مرد برای مرد و رقص زن برای زن مخالف احتیاط وجوبی است.

آیت الله فاضل لنکرانی : رقص منشاء فساد است و به احتیاط واجب رقص مطلقا هرچند رقص زن برای زن ها باشد یا رقص مرد برای مرد ها باشد جایز نیست و تنها رقص زن برای شوهرش انهم بدون الات لهو وبدون حضور دیگران ؛ اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : رقص زن برای مردهای اجنبی حرام است اگرچه حرام دیگری نباشد و همچنین رقص زن برای زن دیگر اگر حرام دیگری نباشد بنابراحتیاط واجب ، حرام است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سوال : نقاشّی (انسان ،حیوان ،مناظر طبیعت )در صورتی که به حالت طبیعی حجم دار باشد چه حکمی دارد ؟

 امام خمینی(ره): اگر نقاشی برجستگی ندارد مانع ندارد .(استفتائات انتشارات اسلامی ،1378،پنجم ،ج2،ص18،س46)

آیت...اراکی(ره):تصویر انسان کامل حرام است همچنین تصویر ذی روح(حیوان )نیز حرام است .(مسائل الواضحه ،ص190،م2844)

آیت...بهجت(ره):اگر ذی روح نیست مانع ندارد و نقاشی ذی روح روح تام خلاف احتیاط است گرچه اظهر جواز آن است  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:نقاشی غیر جا ن دار مانعی ندارد ،و نقاشی جان دار هم چنانچه بنحو کامل نباشد ،مانعی ندارد .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...خامنه ای :اگر نقاشی باشد مانعی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره):نقاشی جان دار حرام است ،نقاشی تمام بدن حیوان یا انسان هر چند مجسمه نباشد حرام است .(توضیح المسائل ص522،م2838،منهاج الصالحین ،عشرون ،بیروت ،ج2،ص8،م16)

آیت...سیستانی: حرام نیست.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...شبیری زنجانی:نقاشی جان دار بنابر احتیاط حرام است .(توضیح المسائل 1383،دانش،ج2،ص85،م2077)

آیت...صافی گلپایگانی:نقاشی انسان یا حیوان اشکال ندارد .(جامع الاحکام حضرت معصومه (س)،1378،ج1،ص307،س1060)

آیت ...فاضل لنکرانی: نقاشی اشکال ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره):اگر برجسته باشد که صورت مجسمه پیدا کند و مال ذیروح باشد اشکال دارد .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ..مکارم شیرازی : اشکالی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی : کشیدن تصویر ذی الارواح از انسان و غیر انسان حرام است .(منتخب المسائل ،1383،مهدی موعود (عج)ص234،م634،)

آیت...وحید خراسانی:تصویر صاحب روح از انسان و حیوان بنابر احتیاط واجب حرام است (منهاج الصالحین ،مدرسه امام باقر(ع) ،نگارش ،ج3،ص11،م16)


      


تماشا کردن بازی ورق بازی یا پاسور

*سوال :آیا برای صرف اوقات بیکاری می توان به صورت دوستانه پاسور بازی نمود یا خیر ؟

حکم نگاه و تماشا ،به جمعی که مشغول پاسور بازی هستند چیست ؟

آیت ...بهجت (ره):نگاه کردن به افراد اگر ضد نهی از منکر نباشد ،جایز نیست .(استفتائات ،1386،نینوا ،ج4،ص553،س6438)

آیت ...تبریزی: بازی با آلات قمار حرام است و نشستن در آن مجلس چنانچه موجب ترغیب به منکر باشد جایز نیست.(استفتائات ،1385،ستاره ،ج2،ص432،س1755)

آیت...خامنه ای :پاسور و سایر انواع بازی با ورق های بازی ،حرام است اگر چه بدون برد و باخت باشد و شرکت در جمع قمار بازان نیز با اختیار جایز نیست .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )


      

*سوال :اگر اشخاصی صرفاً برای تفریح ورق بازی کنند نه برد و باخت (مراهنه )آیا مرتکب حرامی شده اند ؟

آیا بازی با پاسور (ورق)همراه با شرائطی حلال میشود ؟

 امام خمینی(ره):  بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است .(استفتائات ،دفتر انتشارات اسلامی ،1378،پنجم ،ج2،ص9،س18)

آیت...اراکی(ره):با احتیاط واجب بدون بردو باخت هم بازی نکنند.

حکم همان است که گفته شد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...بهجت(ره):بازی با آلات معده بدون عوض محل احتیاط است .(استفتائات ،1386، نینوا ،ج4، ص553،س6438)

آیت...تبریزی:پاسور از آلات قمار است و بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست .(استفتائات ،1385،ستاره ج2، ص431،س1749)

 آیت...مکارم شیرازی :اشکال دارد .(استفتائات مدرسه علی بن ابی طالب (ع) 1376،ج1،ص150،س541،ج2،ص238،س733)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سوال :حکم عروسک سازی و مجسمه سازی با وسایل مختلف چیست؟

الف ـ در صورتی که اعضای حیوان و یا حیوان و یا انسان به طور کامل ساخته شود ؟

ب ـ در صورتی که اعضای حیوان یا انسان به طور کامل نباشد ،مثل اینکه انگشت نداشته باشد؟

 امام خمینی(ره): الف ـ ساختن عروسک جایز نیست .

ب ـ ساختن مجسمه ذی روح حرام است .(استفتائات انتشارات اسلامی ،1378،پنجم ،ج2،ص19،س48،و49)

آیت...بهجت(ره):الف ـ جایز نیست .

ب ـ مانع ندارد مگر اینکه عرفاً کامل باشد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:مجسمه سازی  جان دارد چنانچه بنحو کامل بوده باشد بنابر مشهور حرام است ،و نداشتن یک دست و یا یک پا منافاتی با کامل بودن ندارد ،و اما ساختن عروسک مانعی ندارد .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...خامنه ای :سؤال : منظور از مجسمه ی حجم دار چیست ؟

در حقیقت این قید توضیحی است نه اخراجی در مقابل نقاشی .

الف) به نظر شریف حضرت امام قدس سره ساختن مجسمه تام ذی روح حرام است ولی خرید و فروش و نگهداری آن اشکال ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره):ساختن مجسمه جان دار حرام است .(توضیح المسائل مراجع ،ج2ص213،س2069/منهاج الصالحین ،عشرون ،بیروت ،ج2،ص8،س16)

آیت...سیستانی: الف ـ به احتیاط واجب جایز نیست .

ب ـ به احتیاط واجب جایز نیست  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...شبیری زنجانی:ساختن مجسمه جان دار حرام است .(توضیح المسائل ،1383،دانش ،ج2،ص85،م2077)

آیت...صافی گلپایگانی:الف ـ ساختن مجسمه ذی روح مطلقاً جایز نیست .

ب ـ اگر مجسمه بعض بدن باشد اشکال ندارد ولی مجسمه کامل بدن باشد ساختن آن حرام است (جامع الاحکام حضرت معصومه (س) ،1378،ج1،ص306،س1054،1057)

آیت ...فاضل لنکرانی:  مجسمه سازی با هر وسیله ای که باشد حرام است و منظور ساختن چیزی است که عرفاً به آن مجسمه بگویند ولو بعض اجزاء را نداشته باشد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره):الف ـ جائز نیست .والله العالم

ب ـ مجرّد انگشت نداشتن مجسّمه برای جواز کافی نیست بلی چنانچه صدق مجسمه کامل نکند مثل اینکه قسمتی از آنرا مانند سر و یا دست را بسازد اشکال ندارد.والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...مکارم شیرازی : ساختن و خرید و فروش مجسمه اشکال دارد ،ولی خرید و فروش صابون و مانند آن که روی آنها شکل مجسمه یا نقشهای برجسته است اشکال ندارد  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی : الف ـ حرام است (منتخب المسائل ،1383،مهدی موعود (عج)ص234،م634،)

آیت...وحید خراسانی:الف ـ مجسمه ذی روح انسان و حیوان حرام است .

ب ـ ساختن مجسمه جان دار حرام است .(منهاج الصالحین ،مدرسه امام باقر(ع) ،نگارش ،ج3،ص11،م16،/توضیح المسائل ،ص582،م2097

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

با توجه به اینکه برخی خانواده ها هنگام مراسم عروسی از شعبده باز و مطرب جهت سرگرمی حضار استفاده میکنند ، باید گفت که مسئله مطرب کاملا روشن است و از دید اسلام حرام می باشد و در مورد شعبده بازی هم که امری جایز نیست

در زیر نظرات آیات عظام آورده می شود.

نظر آیات عظام امام و گلپایگانى :دعوت کردن از شعبده بازها به منظور شعبده بازی در مجالس حرام است

و باید از آن اجتناب کرد.

آیت الله اراکى: شعبده بازی بنابر احتیاط واجب جایز نیست و باید از دعوت کردن آنها نیز خودداری کرد. توضیح المسائل، ص‏601

آیت الله بهجت: جمیع اقسام شعبده حرام است مگر آنکه خود عمل جایز و خارج از لهو باشد و غرض از آن غیر باطل و عقلایی و مشروع باشد.

آیت الله خامنه اى: شعبده از اقسام سحر می باشد و حرام است ولی تردستی یا سرعت خاص در حرکت که بیننده را به اشتباه می اندازد وجهی برای حرمت آن نیست.

آبت الله سیستانى: شعبده عبارت است از: ارائه نمودن غیرواقع بصورت واقع بواسطه سرعت عمل که از عادت مردم خارج باشد. حال اگر بر شعبده عنوان محرمی مانند اضرار به مؤمن مترتب شود حرام است و دعوت کردن از چنین شخصی برای این کار نیز جایز نیست. والا حرام نیست و دعوت کردن نیز اشکالی ندارد. منهاج الصالحین، (مکاسب محرمه)، مسئله 25.

آبت الله فاضل: شعبده بازی و تردستى، حتی اگر انجام دهنده اعلام کند این امور حقیقت ندارد خالی از اشکال نیست و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند. جامع المسائل، ج‏1، سؤال 962.

سؤال: نگاه کردن به شعبده بازی چه حکمی دارد.

الف) بصورت زنده و در حضور شعبده باز.

ب) در تلویزیون.

نظر آیات عظام: بهجت، تبریزی و خامنه اى: در هر دو صورت حرمتی ندارد..

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

جایزه در مسابقات

*سوال : شرکت در مسابقاتی که با دادن مقداری پول و شرکت در قرعه کشی پول زیادی جایزه می دهند چه حکمی دارد ؟(مثل ارمغان بهزیستی )

آیت...بهجت (ره): اگر جوایز از اموال زنده تهیه شود و به برنده داده شود حرام است ولی اگر از طرف فرد ثالث جایزه ای برای تیم برنده قرار داده شود اشکال ندارد (استفتائات ،1386،نینوا،ج4،ص556،م6452،6453)

آیت ...تبریزی : در صورتی که پرداخت کننده وجه برای جوابگویی به اوراق مذکور شرط جایزه نکند ،یعنی خود را طلبکار جایزه و قرعه نداند مانعی ندارد (استفتائات ،1385،ستاره ،ج2،ص434،س1765)

آیت ...خامنه ای : اگر آن وجوه صرف در امور خیر می شود ،اشکال ندارد به شرط اینکه شما هم به همین نیّت آن اوراق را خریداری نمائید.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...مکارم شیرازی: از جهت شرعی اشکال دارد که از مردم پول گرفته شود مگر اینکه پولی از مردم نگیرند و افراد نیکوکار هزینه آن را بپردازند .

این گونه کارها نوعی شرط بندی حرام است و جایز نیست ولی اگر نیت شرط بندی نباشد و برای تشویق باشد حلال است .(استفتائات ،ج3،ص159،س474،476،استفتائات ج2،ص237،س731،)


      

فلسفه حرمت بازى با شطرنج یا پاسور چیست؟

       چند نکته را باید در نظر داشت:

       1. احکام الهى، مبتنى بر مصلحت‏ها و مفسده‏ها است. گستره مصالح و مفاسد نیز، شامل ابعاد جسمى و روحى، فردى و اجتماعى و امور دنیوى و اخروى است.

       2. احکام الهى براى پاسخ گویى به نیازهاى بشر (ثابت و متغیر) است. براى نیازهاى ثابت، احکام ثابت و براى نیازهاى متغیر، احکام متغیر وضع مى‏شود.

       3. احکام الهى، تابع موضوعات است و هر موضوعى، حکم خاص خود را دارد. از این رو ثبات و تغییر احکام، پیوند وسیعى با ثبات و تغییر موضوع دارد. بنابراین ثبات احکام دینى، به لحاظ استوارى موضوعشان است و اگر موضوع عوض شود، دیگر ثبات حکم معنا ندارد. به عنوان مثال خوردن انگور حلال است؛ اما اگر همان انگور تبدیل به شراب شود، خوردن آن نیز حرام خواهد شد.

       4. تغییر موضوع انواع مختلفى دارد: یکى از انواع آن استحاله شى‏ء (تغییر ماهوى) است؛ مانند آنچه در مثال بالا آمد. گونه دیگر آن، تغییر عنوان منطبق بر موضوع است. به عنوان مثال هر شى‏ء نجسى که داراى منفعت حلال نباشد، از نظر شرعى قابل مبادله اقتصادى نیست. از این رو در گذشته فروش خون حرام بود؛ زیرا فاقد منفعت حلال بود. اما امروزه که با تزریق خون، مى‏توان جان بیمارانى را از خطر مرگ رهانید، داراى منفعت حلال است. بنابراین با آنکه تغییرى در ماهیت خون پدید نیامده، عنوان منطبق بر آن تغییر کرده؛ یعنى، خون مصداق امورى واقع شده است که منفعت حلال دارند و لاجرم قابل مبادله اقتصادى است.

       5. بازى با آلات قمار، در اسلام حرام است و حکم به حرمت بازى با پاسور، از باب آن است که به عنوان یکى از ابزارهاى قمار شناخته مى‏شود؛ هر چند که با آن شرطبندى نکنند. بنابراین تا زمانى که به این عنوان شناخته مى‏شود، حکم آن حرمت خواهد بود. البته اگر مرجع تقلید در صدق عنوان آلت قمار بودن پاسور تردید کند، فتوا به حرمت نمى‏دهد.

 


      

*سوال :حکم بازی بیلیارد چیست ؟

 امام خمینی(ره): هر چه از آلات قمار محسوب شود بازی با آن حرام است .(استفتائات ،انتشارات اسلامی ،1378،پنجم،ج2،ص8،س15)

آیت...بهجت(ره):با برد و باخت حرام قطعی است و بدون آن احتیاط واجب در ترک آن است .

( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست .والله العالم.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...خامنه ای :بازی با آلات قمار جائز نیست و تشخیص موضوع با مکلف است .(مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید ،ج4،1383اول ص127،و128)

آیت خویی(ره):اگر از آلات قمار است حرام است .(منهاج الصالحین عشرون ،بیروت،ج2،ص9م19)

آیت...سیستانی: اگر در عرف محل از آلات قمار نباشد بازی بدون برد و باخت با آن مانعی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...صافی گلپایگانی:اگر آن مذکور از آلات قمار باشد بازی با آن هر چند بدون بردو باخت باشد حرام است .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ...فاضل لنکرانی: بازی با وسائلی که عرفاً آلت قمار محسوب می شود مطلقاً جایز نیست .           ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...مکارم شیرازی :هر گاه از آلت قمار خارج شده باشد و در نزد عرف یک وسیله سرگرمی محسوب شود بازی با ان بدون بردو باخت اشکال ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی : جایز نیست .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2      >