سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

میخواستم بدونم اگر یه فردی غسل جنابت داشته باشه بمیره چی میشه .آیا همسر او یا دیگران وظیفه ای دارد؟

آیت الله خامنه ای: کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت براى او کافى است.

آیت الله مکارم شیرازی: در هر حال غسل میت کفایت از غسل جنابت می کند.یعنی اگر بر شخصی چند غسل واجب بوده هر گاه یک غسل واجب و یا غسل مستحبی که با دلیل معتبر ثابت شده انجام دهد  کفایت از تمام غسل ها می کند؛ هر چند بقیّه را نیّت نکند

آیت الله سیستانی: خیر

آیت الله فاضل لنکرانی:اگر کسی بمیرد و جنب باشد بعد از اینکه غسل میت انجام داده شد از غسل جنابت میت نیز کفایت می کند و از جنابت پاک می شود و همسرش و دیگران وظیفه ای ندارند.

آیت الله وحید خراسانی:‌  کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند ، بلکه همان غسل میّت براى او کافیست.

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 

انتقال دادن جسد میت به کشور دیگه که چند روز به طول می کشد جایز است ؟آیا عمل به وصیت در مورد محل دفن واجب است ؟

آیت الله خامنه ای     : قبل از دفن، انتقال میّت از جایى که در آن فوت کرده به جاى دیگر، جایز ولى مکروه است، مگر آن‏که به مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه انتقال دهند که در این صورت کراهت ندارد، بلکه این انتقال داراى فضیلت و رجحان است. و جواز انتقال به غیر مشاهد مشرفه با کراهت و به مشاهد مشرفه بدون کراهت در صورتى است که دورى مسافت و تأخیر دفن یا غیر این‏ها، موجب تغیّر و تباهى و هتک احترام میّت نگردد، وگرنه انتقال به غیر مشاهد مشرفه قطعاً جایز نیست و به مشاهد مشرفه در صورتى که موجب تغییر و تباه شدن میّت و اذیت زنده‌‏ها گردد احتیاط (واجب)، ترک آن است.

آیت الله سیستانی: عمل به وصیت واجب است مخصوصا اگر وصیت او انتقال به مشاهد مشرفه باشد.

آیت الله فاضل لنکرانی انتقال جسد میت از یک کشور به کشور دیگر اگر جسد فاسد نشود اشکال ندارد و درصورتی که  انتقال به مکان های مقدس مانند مشاهد مشرفه  باشد مستحب است ولی اگر جسد فاسد شود تاخیر در دفن جایز نیست.

اگر میت برای دفن خودش به مکان خاصی وصیت کرده باشد درصورتی که عمل به وصیت ممکن باشد  عمل به وصیت میت واجب است.

آیت الله مکارم شیرازی اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانیدر فرض سوال نقل میت از بلدی که در آن فوت نموده به بلد دیگر مکروه است مگر مشاهد مشرفه و مواضع  محترمه چنانچه موجب هتک میت نباشد  

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

ایا میشه لباس احرام را کفن خودمون قرار بدیم؟ و فرقی بین زن و مرد نیست شرائط خاصی دارد ؟

آیت الله خامنه ای:  ج1) اشکال ندارد. ج2) مکروه است کفن دوخته باشد و فرقی در این حکم بین زن و مرد نیست.

 آیت الله مکارم شیرازی :اشکالی ندارد و فرقی بین زن و مرد نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

میتی را اشتباها غسل دهند نبش قبر جایز تا چه زمان میتونن و به اجازه کی؟

آیت الله خامنه ای: اگر بدن متلاشى نباشد و موجب هتک او هم نباشد واجب است و اجازه کسى لازم نیست ولى براى انجام دادن غسل اجازه ولىّ او لازم است.

آیت الله مکارم شیرازی: نبش قبر مسلمان یعنى شکافتن قبر او حرام است، هر چند طفل یا دیوانه باشد و منظور از نبش قبر آن است

که آن را طورى بشکافند که آثار بدن میّت ظاهر شود و اگر بدن ظاهر نشود اشکال ندارد، مگر این که موجب هتک و بى احترامى باشد.


نبش قبر در چند مورد حرام نیست:

1ـ در صورتى که میّت در زمین غصبى دفن شده باشد و مالک زمین راضى نشود، همچنین اگر کفن یا چیز دیگرى که با میّت دفن شده غصبى باشد،

یا چیزى از اموال میّت که به ورثه تعلّق دارد با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند که آن چیز در قبر بماند (مانند انگشتر یا زینت آلات قیمتى) حتّى

اگر راضى شوند و ماندن آن در قبر اسراف باشد باید آن را بیرون آورند، امّا اگر میّت وصیّت کرده که دعا یا انگشترى را مثلاً با او دفن کنند در صورتى که

وصیّت او بیش از ثلث نباشد و اسراف محسوب نشود نمى توانند قبر را بشکافند.

2ـ در صورتى که براى اثبات حقّى لازم باشد بدن میّت را ببینند.

3ـ در موردى که میّت را در جایى دفن کرده اند که نسبت به او بى احترامى است، مانند قبرستان کفّار، یا جایى که کثافات مى ریزند.

4ـ براى انجام یک مطلب شرعى که اهمّیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است، مثل این که بخواهند بچه زنده اى را از شکم زن حامله بیرون

آورند (البتّه معلوم است بچّه مدّت کمى بعد از مادر ممکن است زنده بماند).

5ـ در جایى که بترسند درنده اى به بدن میّت آسیب برساند، یا دشمن آن را بیرون آورد.

6ـ در موردى که قسمتى از بدن میّت با او دفن نشده و بخواهند دفن کنند، ولى احتیاط واجب آن است که آن قسمت را طورى دفن کنند که بدن میّت ظاهر نشود.

آیت الله سیستانی : اگر مستلزم هتک نشود اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال اگر شکافتن قبر موجب هتک حرمت میت نباشد باید نبش کنند و به صورت صحیح غسل دهند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : میتی که سوخته شده تکلیف غسل و کفنش چطوری با توضیحات و اقسامش بفرماید؟

آیت الله خامنه ای : اگر ترس آن مى‌رود که پوستش به واسطه غسل تکه‌تکه و جدا شود، به جاى سه غسل سه تیمم داده مى‌شود و شخص زنده دو دست میّت را گرفته و بر زمین مى‌زند و سپس کف دو دست وى را به صورت او و بعد از آن کف دست چپ وى را پشت دست راست میت و آنگاه کف دست راست پشت دست چپش مى‌کشد و همین‌طور به جاى غسل دوم و سوم اجرا مى‌نماید و کفن وى با دیگران تفاوتى ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : صور مختلف و احکام مختلفی دارد که بیان همه صور موجب تشویش ذهنتان می گردد در صورت نیاز شماره 02517740611 غروی تماس بگیرید.

آیت الله مکارم شیرازی : در صورت امکان به همان شکل وی را غسل می دهند و اگر ممکن نیست تیمم می دهند و برای هر غسل یک تیمم سپس آن را کفن کرده و نماز می خوانند و دفن می کنند.

آیت الله سیستانی :‌در صورت امکان به همان شکل وی را غسل می دهند و اگر ممکن نیست تیمم می دهند و برای هر غسل یک تیمم سپس آن را کفن کرده و نماز می خوانند و دفن می کنند.