سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

سوال : شنیده ام مستحب است انسان سه روز در مدینه یا در مکه اعتکاف کند، گر چه مسافر باشد، لکن در مسافرت های دیگر، نمی تواند با نیت اعتکاف روزه بگیرد، چرا؟

آیت ا... خامنه ای: در هر محلی که بتواند روزه بگیرد ولو با نذر و در سفر، جایز است اعتکاف نماید. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : کسی که در حین اعتکاف مریض بشود، (قبلا هم شرط نکرده) آیا می تواند روز سوم اعتکاف خود را به هم بزند؟

آیت ا... خامنه ای : از روی اختیار جایز نیست روز سوم اعتکاف را قطع کند. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : با توجه به این که اعتکاف باید در مسجد جامع شهر باشد، جامع یعنی چه؟

آیت ا... خامنه ای : مسجد جامع یعنی مسجدی که اختصاص به گروه و قبیله ای ندارد، و محل اجتماع عامه مردم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به گروه و قبیله خاصی ندارد و اقشار مختلف مردم در آن رفت و آمد می کنند.(پاسخ کوتاه به 300 پرسش از احکام، 1382، ص56، س162)

آیت ا... فاضل لنکرانی : عرفا مسجدی را جامع گویند که همه افراد شهر در آنجا رفت و آمد داشته و نماز بخوانند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : منظور از مسجد جامع مسجدی است که قشر های مختلف شهر در آن شرکت می کنند و از اعتکاف در سایر مساجد و نماز خانه ها خودداری شود.

سوال: آیت ا... مکارم (دام ظله) در کتاب تعلیقه بر عروة الوثقی ، ص317 می فرمایند:

«اعتکاف باید در مسجد جامع باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست...« اما اخیرا در استفتاء شفاهی از دفتر معظم له، آمده: «در مساجدی که در روز دو یا سه مرتبه نماز جماعت برگزار می شود، می توان معتکف شد.»

لطفا بفرمایید کدام یک از دو حکم فوق معتبر است؟

ج- فتوای اخیر همان حکم دوم است.

تذکر: حکم دوم: در مساجدی که در روز دو یا سه مرتبه نماز جماعت برگزار می شود، می توان معتکف شد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : آیا اعتکاف کسی که عمدا خود را در بیرون از مسجد و بدون ضرورت معطل کرده است، صحیح است؟

امام خمینی(ره) : خیر ، صحیح نیست.(تحریر الوسیله، 1408ه ق، ج1، ص308، م3)

آیت ا... خامنه ای : خیر ، صحیح نیست.(تحریر الوسیله، 1408ه ق، ج1، ص308، م3)

آیت ا... فاضل لنکرانی: خیر باطل است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : اگر کسی عمدا و بدون عذر، اعتکاف مستحبی خود را روز سوم بشکند، آیا بر او قضا و یا کفاره لازم می آید یا فقط معصیت کرده است؟

آیت ا... خامنه ای : باید قضای آن اعتکاف را به جا آورد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

سوال : اگر کسی شرط کند اگر کاری برایش پیش آمد اعتکاف خود را (اگر چه در روز سوم) به هم بزند آیا می تواند در روز سوم اعتکاف خود را به هم بزند؟ آیا قضای آن لازم است یا نه؟

آیت ا... خامنه ای : در فرض مرقوم بهم زدن اعتکاف حتی در روز سوم مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مانعی ندارد و در این فرض قضا ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : بوئیدن عطریات و ریاحین و... برای معتکف چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : بوئیدن بوی خوش و گیاهان برای لذت بردن حرام است و کسی که حس بویائی ندارد خارج از این حکم است.(تحریر الوسیله، ج1، ص309، القول فی احکام الاعتکاف)

آیت ا... اراکی : بوئیدن بوی خوش و گیاهان برای لذت بردن حرام است اما با عدم لذت مثل وقتی که فاقد حس بویایی است، اشکال ندارد.(عروة الوثقی، ج2، ص87، الثالث)

آیت ا... بهجت : بوئیدن بوی خوش و گیاهان برای لذت بردن حرام است ولی کسی که فاقد حس بویایی است اشکال ندارد.(وسیلة النجاة، ج1، ص336 / و جامع المسائل، ج2، ص54، بعض ما یحرم علی المعتکف)

آیت ا... تبریزی : بوئیدن بوی خوش و گیاهان برای لذت بردن حرام است و در صورت عدم تلذذ بنابر احتیاط واجب حرام است و اگر حس شامه نداشته باشد، اشکالی ندارد.(منهاج الصالحین، 1426ه ق، ج1، ص296، م1078، فرع سوم)

آیت ا... خامنه ای : حرام است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : بوئیدن بوی خوش و گیاهان برای لذت بردن حرام است اما بدون لذت همچنانکه فاقد حس بویایی باشد اشکال ندارد.(تعلیقه عروه، ج2، ص80، الثالث)

آیت ا.. سیستانی : بوئیدن بوی خوش حرام است مگر اینکه فاقد حس بویایی باشد و بوئیدن گیاهان خوش بو اگر با لذت باشد حرام است اما اگر بدون تلذذ باشد مثل کسی که فاقد حس بویایی است اشکال ندارد.( العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه ق، ج2، ص492)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بوئیدن بوی خوش و گیاهان برای لذت بردن حرام است بر کسی که فاقد حس بویایی است حرام نیست.(هدایة العباد، 1416ه ق، ج1، ص240، م1419)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بوئیدن بوی خوش و گیاهان با لذت بردن حرام اما در صورت عدم تلذذ، بنا بر احتیاط واجب حرام است. و کسی که فاقد حس بویایی است اشکال ندارد.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج2، ص81، الثالث)

آیت ا... گلپایگانی : بوئیدن بوی خوش با لذت بردن بنا بر احتیاط واجب حرام است. و بوئیدن گیاهان با لذت بنا بر فتوی حرام است. اما اگر بدون تلذذ باشد حرام نیست همچنین اگر فاقد حس بویایی باشد حرام نیست.(عروة الوثقی، ج2، ص87، الثالث)

آیت ا... مکارم شیرازی : بوئیدن عطریات و  بوی های خوش هر چند به قصد لذت نباشد، برای معتکف حرام است.(استفتائات جدید، 1386، ج3، ص107، س321/ استفتائات جدید، 1386، ج2، ص165، س499)

آیت ا... نوری همدانی : بوئیدن بوی خوش برای معتکف جایز نیست ( چه با قصد لذت چه بدون آن) و بوئیدن ریاحین با قصد لذت حرام است و برای کسی که فاقد حس بویایی است بوئیدن تحقق نمی یابد.( التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص199 و 200، فصل فی احکام الاعتکاف)

آیت ا... وحید خراسانی : بوئیدن بوی خوش و گیاهان با لذت حرام است و کسی که فاقد حس بویایی است برای او اثری نیست. (بوئیدن برای وی حرام نیست)( منهاج الصالحین، ج2، ص324 و 325، فصل فی احکام الاعتکاف، مورد سوم)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      


سوال : اگر معتکف برای کار ضروری از مسجد خارج شود حکم ایستادن و راه رفتن در سایه چیست؟

آیت ا... خامنه ای : نشستن زیر سایه در صورت امکان جایز نیست ولی راه رفتن زیر سایه مانع ندارد هر چند مستحب است این کار را هم نکند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : حکم اعتکاف کودک نا بالغ خصوصا بعد از ورود به روز سوم اعتکاف چیست؟

آیت ا... خامنه ای : اعتکاف کودک ممیز صحیح است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مستحب است و بر او با ورود به روز سوم واجب نمی شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

   http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : اگر اعتکاف زوج در همسر اثر منفی بگذارد- با توجه به استحباب اعتکاف- کدام لازم تر است؟ (رسیدگی به همسر یا اعتکاف)

آیت ا... خامنه ای : تا هنگامی که اعتکاف شوهر مستلزم ترک نفقه واجب زن نشود، اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

  http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      
<   <<   6   7   8      >