سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

سوال : الف) آیا اعلان عمومی اعتکاف در محافل عمومی با اخلاص منافات دارد؟

ب) اگر از معتکف سوال شود که آیا جزء معتکفین است؛ بهتر است پنهان کند یا آشکار نماید؟

آیت ا... خامنه ای : الف) اعلان اعتکاف اگر برای تشویق مردم بر اعتکاف باشد، مانعی ندارد.

ب) آشکار کردن مانعی ندارد، مگر این که برای ریا باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : الف) نیت اعتکاف از چه زمانی شروع می شود؟

ب) آیا می توان از اول شب نیت کرد؟

امام خمینی (ره) : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(تحریر الوسیله، ج1، ص278، الثانی)

آیت ا... اراکی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بنابر احتیاط واجب نمی توان اعتکاف را از اول یا اثناء شب نیت نمود، مگر اینکه از همان شروع نیت، معتکف شود.(عروة الوثقی، ج2، ص76، الثالث)

آیت ا... بهجت : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(وسیلة النجاة، ص331، م1189)

آیت ا... تبریزی : الف) زمان نیت شروع اعتکاف، وقت شروع اعتکاف است که طلوع فجر می باشد.

ب) با استمرار نیت از اول شب هم مانعی ندارد.(استفتائات جدید، 1383، ج1، ص153ف س735)

آیت ا... خامنه ای : الف و ب) از اول شب اول می تواند نیت کند تا اول فجر روز اول و مستحب است که از اول شب نیت کند و تأخیر از فجر روز اول نیز جایز نمی باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(عروة الوثقی، ج2، ص76، الثالث)

آیت ا.. سیستانی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه ق، ج2، ص480، الثالث)

آیت ا.. شبیری زنجانی : سوال: نیت اعتکاف از چه زمانی شروع می شود؟

ج- باید در مسجد قبل از طلوع فجر تصمیم اعتکاف داشته باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(هدایة العباد، 1416ه ق، ج1، ص237،م1402)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380هـ ش، 1422 هـ ق، ج2، ص10، پاورقی2 / و ص71، الثالث)

آیت ا... گلپایگانی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) چنان چه اول شب نیت کند و تا طلوع فجر هم استمرار بر نیت داشته باشد اشکال ندارد.(عروة الوثقی، ج2، ص76)

آیت ا... مکارم شیرازی : الف) وقت نیت از اول صبح است.

ب) مانعی ندارد که نیت در قلب از قبل بوده باشد.(استفتائات جدید، 1386، ج2، ص160، س468)

آیت ا... نوری همدانی : الف و ب) بلی، از اول شب می تواند نیت کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : الف) از اول طلوع فجر روز اول

ب) بله می توان در اول یا اثناء شب اعتکاف را شروع کرد و از همان زمان شروع نیت، باید اعتکاف نمود.(منهاج الصالحین، ج2، ص321، الاول)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 

 

 

 


      

سوال : آیا ریا در اعتکاف موجب بطلان عمل است، قبل از عمل، بعد از عمل، یا حین عمل اعتکاف؟ و یا آن که مانند نماز شب، ریا آن را باطل نمی سازد؟

آیت ا... خامنه ای : ریا در اعتکاف مبطل آن است ولی ریای بعد از عمل مبطل نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : ریا در هر عمل عبادی مبطل است و فرقی بین نماز واجب و مستحب و روزه اعتکاف نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : حکم رفتن به حیاط بیرونی که ملحق به مسجد است چیست؟

آیت ا... خامنه ای : رفتن به جاهایی که در حکم مسجد است، اشکال ندارد. اما رفتن به خارج از مسجد جایز نیست مگر در مواردی که خروج از مسجد به خاطر آن ها جایز باشد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : الف) آیا معتکف برای رفتن به تشییع جنازه وقت مشخصی دارد؟

ب) اگر (معتکف) یکی از دوستان را دید؛ آیا می تواند چند دقیقه با او سپری کند؟

ج) حکم رفتن زیر سایه چه در ماشین و یا غیر آن چیست؟

آیت ا... خامنه ای : وقت مشخصی ندارد و رفتن به تشییع جنازه اگر آن قدر طولانی نشود که باعث محو صورت اعتکاف شود، اشکال ندارد.

و در صورت امکان بر معتکف واجب است که هنگام خارج شدن زیر سایه ننشیند و احتیاط مستحب این است که زیر سایه حرکت نکند. .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : مواقعی که معتکف می تواند از مسجد خارج شود، رعایت چه اموری واجب و مستحب است؟

امام خمینی (ره) : بنابر احتیاط واجب نزدیکترین راه را انتخاب کند و به مقدار ضرورت و نیاز اکتفا نماید. و در صورت امکان نباید در سایه بنشیند و احتیاط مستحب آن است که در سایه راه نرود اگر چه بنابر اقوی جایز است. اما حضور در نماز جماعت جز در مکه معظمه محل اشکال است. اگر خارج شدنش از مسجد طول بکشد به طوری که صورت اعتکاف را از بین ببرد اعتکافش باطل است.(تحریر الوسیله، ج1، ص307، م9/ عروة الوثقی، ج2، ص85، م35 و 36 (4 مرجعی))

آیت ا... اراکی : در صورت ضرورت می تواند خارج شود به شرط آن که اکتفا به کمترین مسافت و کمترین راه و کمترین زمان امکان، به طوری که بیش از مقدار ضرورت، خارج مسجد مکث نکند و زیر سقف ننشیند و راه نرود حتی الامکان، پس از قضای ضرورت فورا برگردد. اگر خارج شدنش از مسجد طول بکشد به طوری که صورت اعتکاف را از بین ببرد، اعتکاف باطل است.(استفتائات، ص59، س3 / عروة الوثقی، ج2، ص85، م35 و 36)

آیت ا... بهجت : باید نزدیکترین راه را انتخاب کند و به مقدار ضرورت اکتفا نماید. و واجب است در صورت امکان نباید در غیر قضاء حاجتی که مجوز برای خروج است، زیر سایه ننشیند، اگر چه خروج برای آن حاجت واجب نباشد، بلکه مستحب باشد مثل تشییع جنازه و بنابر احتیاط واجب در غیر قضاء حاجتی که مجوز برای خروج است راه نرود، همچنین بنابر احتیاط واجب مطلقا زیر سایه ننشیند.(وسیلة النجاة، ج1، ص334، م1203(9))

آیت ا... تبریزی : احتیاط مستحب آن است که مراعات نزدیکترین راه را بنماید و جایز نیست زیادتر از مقدار حاجت مکث نماید، و چنانچه به قدری مشغول شود که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف وی باطل می شود اگر چه در اثر اکراه یا اضطرار باشد، و احتیاط واجب آن است که ترک کند نشستن در خارج اس مسجد را و اگر اضطرار پیدا کرد که خارج از مسجد بنشیند در صورت امکان زیر سایه ننشیند.(مهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج1، ص294، السادس)

آیت ا... خامنه ای : 1- در فرض سوال واجب است به مقدار حاجت اکتفا کرده و طول ندهد که سبب محو صورت اعتکاف شود.

2- بنابر احتیاط واجب باید نزدیک ترین راه را برای رسیدن به مقصد مورد نظر انتخاب کند.

3- واجب است در حد امکان زیر سایه ننشیند و احوط آن است که هنگام خروج اصلا ننشیند چه زیر سایه و چه غیر آن مگر به مقدار ضرورت.

4- احتیاط مستحب است زیر سایه راه نرود.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : احتیاط واجب است که از نزدیک ترین راه برود و واجب است مکث نکند مگر به مقدار حاجت و ضرورت، و واجب است در صورت امکان زیر سایه نشنیند بلکه احتیاط واجب این است که زیر سایه نرود. بلکه احتیاط واجب این است که مطلقا زیر سایه ننشیند مگر در صورت ضرورت. اگر برای ضرورت خارج شود و طول بکشد طوری که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف باطل است.(عروة الوثقی، ج2، ص85، م35 و 36)

آیت ا.. سیستانی : هر گاه به خاطر ضرورتی از مسجد خارج شود احتیاط واجب این است که از نزدیکترین راه برود، و واجب است مکث نکند مگر به مقدار حاجت و ضرورت، اما اگر به قدری مشغول شود که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف باطل است اگر چه مضطر یا مجبور  باشد و در خارج از مسجد جایز نیست در صورت امکان زیر سایه بنشیند بلکه احتیاط واجب این است که بعد از قضاء حاجت مطلقا زیر سایه ننشیند مگر در صورت ضرورت و احتیاط  واجب این است که زیر سایه هم راه نرود.(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425 ه ق، ج2، ص489، م35 و م36)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب باید از نزدیکترین راه برود و رفتنش برای حاجت و ضرورت باشد. و واجب است در صورت امکان زیر سایه ننیشند همچنین بنابر احتیاط واجب زیر سایه راه نرود و بنابر احتیاط واجب ، مطلقا زیر سایه ننشیند مگر در صورت ضرورت. اگر برای ضرورت از مسجد خارج شود و طول بکشد طوری که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف باطل است.(هدایة العباد، 1416ه ق ، ج1، ص239 و 240، م1412 و 1415)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بنابر احتیاط واجب باید از نزدیکترین راه برود و واجب است مکث نکند مگر به مقدار حاجت و ضرورت، اما مشغول شدن به نحوی که صورت اعتکاف را به هم بزند مبطل اعتکاف است. و واجب است در صورت امکان زیر سایه ننشیند، بلکه بنابر احتیاط واجب نشستن زیر سایه مطلقا جایز نیست مگر در صورت ضرورت،ولی بنابر احتیاط زیر سایه راه نرود.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج2، ص79، م35/ احکام الواضحه، 1424هـ ق، ص269، السادس)

واجب است: نزدیکترین راه را انتخاب کند و بیش از مقدار ضرورت نماند و در سایه ننشیند.

و مستحب است: زیر سایه نرود و حتی در آفتاب ننشیند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب باید مراعات نزدیکترین راه را کند و اکتفا به مقدار حاجت و ضرورت کند. و واجب است در صورت امکان زیر سایه ننشیند و راه نرود، بلکه بنابر احتیاط واجب مطلقا زیر سایه ننشیند مگر در صورت ضرورت. هر گاه در صورت ضرورت از مسجد خارج شود و طول بکشد به طوری که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف باطل است.(هدایة العباد، ج1، ص280 و 281، م1413 و 1416)

آیت ا... مکارم شیرازی : مراعات نزدیکترین راه واجب نیست مگر اینکه تفاوت در راه ها زیاد باشد (که باید از نزدیکترین راه برود) واجب است زیر سایه ننشیند ولی ایستادن و راه رفتن زیر سایه اشکال ندارد.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1386، ج2، ص91، م35/ استفتائات، 1386، ج3، ص106، س313)

آیت ا... نوری همدانی : بنابر احتیاط واجب، باید مراعات نزدیک ترین راه را بنماید و واجب است مکث نکند مگر به مقدار حاجت و ضرورت و واجب است در صورت امکان زیر سایه ننشیند و راه رفتن زیر سایه جایز است. و بنا بر احتیاط واجب مطلقا زیر سایه ننشیند مگر در صورت ضرورت.(تعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص199، م35)

آیت ا... وحید خراسانی : بنابر احتیاط واجب باید نزدیکترین راه را اتخاب کند و جایز نیست از مقدار نیاز و حاجت در بیرون از مسجد مکث کند و اگر مشغول شدن طوری باشد که صورت اعتکاف را از بین ببرد اعتکاف باطل می شود اگر چه به اجبار و اضطرار باشد. و احتیاط واجب این است که خارج از مسجد ننشیند و اگر مضطر به نشستنشد در صورت امکان زیر سایه ننشیند.(منهاج الصالحین، ج2، ص323، م1072، السادس/ توضیح المسائل، ص517، ششم)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : آیا معتکف می تواند خودش اقدام به خرید کند، چه ضروری و چه غیر ضروری؟

آیت ا... خامنه ای : اگر برای خرید نیاز مندی های اعتکاف باشد فی نفسه مانعی ندارد؛ ولی در صورتی که باعث خروج وی از مسجد می شود، مشروط است به این که در حال اعتکاف به آن نیاز داشته باشد و جایز نیست معتکف خودش اقدام به خرید و فروش نماید مگر در مواردی که در حال اعتکاف به آن ها نیاز دارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      

 

سوال : آیا جایز است طلاب معتکف درس های خود را مرور کنند؟

آیت ا... خامنه ای : اشکالی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : هیئت برگزاری اعتکاف که متشکل از تعدادی از معتکفین است، وظیف? خدمت به معتکفین و فراهم کردن نیازمندی های آن ها را بر عهده دارد، لذا باید نیازمندی های معتکفین مثل افطاری و سحری را بخرد، آیا این مسأله به اعتکاف آن ها ضرر نمی رساند؟

آیت ا... خامنه ای : خارج شدن از مسجد برای خرید چیزهای ضروری مثل غذا و غیره اگر در ضمن آن نیازمندی های خود را نیز تهیه  می کند، ضرری به اعتکاف نمی زند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : آیا عدالت امام جماعت مسجد جامع در صحت اعتکاف شرط است؟ چرا؟

آیت ا... خامنه ای : عدالت امام جماعت مسجد در صحت اعتکاف شرط نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/ 


      
<      1   2   3   4   5   >>   >