سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
سوال: آیا شروطی که در حین خواستگاری مطرح می شود حکم شروط ضمن عقد را دارد ؟ مثل شرط تحصیل یا اشتغال به کار
پاسخ:
آیت الله خامنه ای: به هر حال اگر شروط مذکور در ضمن عقد ذکر شود و یا عقد مبتنی بر آن واقع شود وفای به آن لازم است.

آیت الله مکارم شیرازی: می توانند چنین شرطی بنمایند و اگر در ضمن عقد چنین شرطی کردند،اگر مخالفت شد طرف مقابل می تواند عقد را فسخ نماید.

آیت الله وحید خراسانی: بله باید زوج به آن ملتزم بماند.

آیت الله فاضل لنکرانی: در صورتی که عقد مبتنی بر همان شروطی که در زمان خواستگاری مطرح می شود خوانده شود، یا در ضمن عقد شروط را ذکر کند، شرط ضمن عقد حساب می شود

استفتاء‌از سایت مراجع
شروط ضمن عقد

      

سوال: اگر پدر قبلا اذن پدر داده ولی بکارت زائل نشده برای ازدواج موقت بعدی اذن لازم است؟

کسی که با اجازه پدرش با کسی محرم شده ولی متاسفانه نامزدیش بهم خورده
1- اگر رابطه جنسی نداشتن و بکارت زائل نشده می تواند با کسی بدون اذن پدر محرم بشود؟
2- اگر دختر باکره است ولی رابطه جنسی از دبر داشته اذن لازم است ؟

پاسخ:
آیت الله خامنه ای: ج1) در فرض سؤال همچنان حکم باکره را دارد و ازدواج بعدى بنابر احتیاط باید با اجازه پدر و یا جدّ پدرى او باشد.
ج2) در فرض مذکور بنابر احتیاط اذن گرفته شود.

آیت الله مکارم شیرازی: 1و2- اگر قبلا یک مرتبه با اذن پدر به عقد صحیح شرعی مردی درآمده، برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه پدر نیست مشروط بر این که ازدواج دوم به مصلحت او باشد.

آیت الله وحید: 1-خیر .  2-بله

آیت الله سیستانی: 1ـ اذن پدر لازم است.
2ـ اگر دخول صورت گیرد (هر چند از پشت) اذن پدر لازم نیست.

آیت الله شبیری زنجانی: در صورتی که هیچگونه نزدیکی ولو از پشت نداشته باشند هنوز باکره است و باید اذن بگیرد ولی اگر از پشت دخول صورت گرفته باشد، باکره شرعی حساب نمیشود و می تواند بدون اذن پدر با کس دیگری محرم شود.

آیت الله فاضل: اگر دختر با اجازه پدرش با کسی عقد محرمیت خوانده باشد و بکارتش سالم مانده باشد هر چند از راه پشت با نامزدش نزدیکی کرده باشد و نامزدیش به هم خورده باشد، به احتیاط واجب اذن پدرش برای ازدواج شرط می باشد. لیکن اگر دختر در سن بالای باشد مثلا بالای 30 سال باشد و نیاز به ازدواج داشته باشد و اذن پدر ممکن نباشد در این صورت می تواند بدون اذن پدرش ازدواج موقت یادائم نماید.

استفتاء از سایت مراجع

اذن پدر صیغه


      

سوال: اگر دختری بدون اجازه پدر با کسی صیغه خونده و متاسفانه بکارتش زائل شده، آیا بعد از این می تواند بدون اذن پدر با فرد دیگری صیغه محرمیت بخواند با توجه به اینکه باکره نیست؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال اگرچه دختر حکم باکره را ندارد ولی احتیاط در اجازه از پدر یا جد پدری ترک نشود.

آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج دختر باکره (موقت یا دائم) بدون کسب اجازه ولی دختر جایز نیست. و منظور از باکره دختری است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.

آیت الله وحید خراسانی: اگر بکارتش در اثر نزدیکی از بین رفته باشد چنانچه رشیده است نیازی به اجازه ی پدر یا جد پدری برای ازدواج ندارد

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر دختر بکارت خود را از دست داده، می تواند بدون اجازه پدر ازدواج موقت کند و اگر باکسی که ازدواج موقت کرده، نزدیکی هم کرده است بعد از تمام شدن عقد موقت، اگر بخواهد بامرد دیگری ازدواج موقت یادائم کند باید دو حیض صبر کند و بعد از پاک شدن کامل از حیض دوم می تواند عقد بخواند.

استفتاء‌از سایت مراجع

اذن پدر


      
ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ:
حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است.

(ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س126)

 


      

عده ازدواج موقت چقدر است؟

√ پاسخ :
عده ازدواج موقّت - بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر - چنانچه عادت ماهیانه مى‏بیند، به مقدار دو حیض کامل است.
و اگر عادت نمى‏بیند، 45 روز است.
استفتاء کتبی از دفتر مراجع عظام خامنه ای، مکارم شیرازی


      

ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ:
حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است.

(ر.ک استفتائات امام (ره)، ج3، ص126، س126)


      

ازدواج موقت دختری که پدر و جد پدری نداد، چه حکمی دارد؟

آیات عظام خامنه‌ای و سیستانی: اگر به حد رشد رشیده است و مصلحت خود را تشخیص می دهد نیاز به اذن از کسی ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که به تصدیق بزرگترهای فامیل مانند عموها و دائی ها خواستگار مورد نظر کفو و مناسب دختر باشد می توانند با هم ازدواج کنند.

      

آیا زن حق فسخ عقد موقت را دارد ؟

√ پاسخ :
آیت الله خامنه‌ای:‌ اگر مرد به زن وکالت داده باشد، زن میتواند بقیه مدت را ببخشد و بعد از عده ازدواج کند.
آیت الله مکارم شیرازی:‌ حق فسخ را نمی توان به زن واگذار کرد بلکه می توان به او وکالت داد که از طرف شوهر باقیمانده مدت را ببخشد و به شرایط وکالت در صورت امکان و عدم زیان مهمی باید عمل کرد.


      

شیوه خواندن صیغه ازدواج موقت

 1- اگه دختر باشد اذن پدر لازم است. 2- تعیین مدت ازدواج. 3- تعیین مهریه زوجه.

4- خواندن صیغه عقد به زبان عربی و بصورت صحیح و به قصد انشاء (اگر نمیتوانند به عربی صحیح بخوانند، می‌توانند بصورت فارسی صیغه را بخوانند)، به این ترتیب که؛

 زن بگوید: « زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم)   مرد نیز بگوید: « قَبِلْتُ» (قبول کردم)


      

اذن پدر در ازدواج موقت دختر رشیده

آیت الله خامنه ای : بنابر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدرى او لازم است و بدون آن بنا بر احتیاط واجب عقد صحیح ‏نیست.

آیت الله مکارم شیرازی : معمولاً دخترهای بالای سی سال در مسائل ازدواج رشیده هستند. و از این سن به بالا به شرط اینکه دختر، فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد، اجازه پدر لازم نیست.

آیت الله سیستانی : اگر در تصمیم گیرى نسبت به خود مانند کارمند شدن ونسبت به مال خود مانند خرید وفروش وبخشش از نظارت پدر ومادر مستقل نباشد عقد بدون اذن پدر باطل است بلکه در فرض اینکه مستقل هم باشد به احتیاط واجب جایز نیست ومى تواند در این مسأله به فقیه دیگرى با رعایت تسلسل در اعلمیت رجوع کند.


      
   1   2   3   4   5   >>   >