سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

زن باید برای استفاده از وسائل منزل که از شوهرش مانده باید از ورثه اجازه بگیره ؟

آیت الله خامنه ای:وسائلی که از اموال شوهر بوده باید برای استفاده از ورثه اجازه بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی :تصرف در مال الارث بدون رضایت سایر ورثه جایز نیست  .

آیت الله وحید خراسانی :آنچه از ترکه شوهر می باشد برای تصرف در آن باید از هم ورثه اجازه گرفته شود 

آیت الله فاضل لنکرانی :

آیت الله سیستانی : برای استفاده از سایر اموال مرد باید اجازه بگیرید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر شوهر فوت کند، جهیزیه ی زن که دیگر جزیی از زندگی آن ها شده بود، جزو «ما ترک» او محسوب می شود یا خیر؟

آیت الله خامنه ای: جهیزیه‌ای که زن با خود به منزل شوهر آورده، ملک زن مى‌باشد.

آیت الله مکارم شیرازی : آن مقدار که جرء اموال زن بوده ماترک زن محسوب می شود .

آیت الله وحید خراسانی : خیر جهیزیه ای که زن از خانه پدر آورده و به زن داده اند برای زن است و ربطی به شوهر ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی :

آیت الله سیستانی : جهیزیه ما ترک مرد نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

آیا مادربزرگ از نوه اش که فوت شده و خواهر و همسر هم دارد ارث میبرد؟ 

آیت الله خامنه ای : اگر میّت هنگام مرگ، پدر، مادر و فرزند نداشته باشد، مادر بزرگ از او ارث می‌برد.

آیت الله وحبد خراسانی :‌ کسانى که به واسطه نسب ارث مى برند سه طبقه هستند:

(طبقه اوّل) پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پایین روند ، هرکدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد ، و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمى برند.

(طبقه دوم) جدّ یعنى پدر بزرگ و جدّه یعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد ، و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه سوم ارث نمى برند.

(طبقه سوم) عمو و عمّه و دایى و خاله و اولاد آنان است ، و تا یک نفر از عموها و عمّه ها و دایى ها و خاله هاى میّت زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند ، ولى اگر وارث میّت منحصر به یک عموى پدرى و یک پسر عموى پدر و مادرى باشد ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد ، و در غیر این صورت احتیاط واجب ـ خصوصاً در صورتى که با آنها دو دایى یا خاله باشد ـ آن است به مصالحه تمام شود.

 آیت الله مکارم شیرازی :‌ هرگاه مردى از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن او مى رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

اگر وارث، جد یا جدّه مادرى (یا هر دو) با برادران مادرى باشد، جد در حکم یک برادر و جدّه در حکم یک خواهر است و مال را در میان خود بطور مساوى تقسیم مى کنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى (یا پدر و مادرى) با برادران پدرى (یا پدرى و مادرى) باشند جد، حکم یک برادر و جدّه، حکم یک خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم مى کنند که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

آیت الله فاضل لنکرانی :‌اگر نوه فوت شده دارای پدر یا مادر یا هردوتا باشد و نیز اگر فرزند داشته باشد به خواهر میت و به مادربزرگش چیزی به ارث نمی رسد. اما اگر پدر و مادر و فرزن نداشته باشد؛ مادر بزرگ نیز از اموال او ارث می برد.

آیت الله سیستانی : بله ارث می برد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

من یک برادر داشتم که از یک پدر و دو مادر بودیم واو دارای همسر بود ولی بچه نداشت او فوت کرده آیا ارث از او به من تعلق میگیرد .او دو تا خواهر تنی هم دارد ودو خواهر پدری ویک برادر که من هستم

  آیت الله خامنه ای :  اگر هنگام فوت برادرتان پدر و مادرتان زنده نبوده اند و برادرتان دارای فرزند و نوه نیز نبوده است، ارث به شما می رسد.

آیت الله مکارم شیرازی : اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و یک برادر و یک خواهر مادرى باشند برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادرى، بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادر دو برابر خواهر مى برد امّا اگر بیش از یک برادر یا یک خواهر مادرى دارد مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادرى بطور مساوى میان خودشان تقسیم مى کنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

آیت الله وحید خرسانی: - اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد ، برادر و خواهر پدرى که از مادر با میّت جداست ارث نمى برد .

آیت الله سیستانی:  با بودن برادر یا خواهر تنى شما ارث نمى برید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

مرد می تونه ضمن عقد ازدواج حق ارث بردن زنش رو ساقط بکنه یا نه؟

آیت الله خامنه ای  و آیت الله مکارم : چنین حقى ندارد.